Indsigt: Kilde: Laurits Bloch

Kilde: Laurits Bloch


Hul i Sermersooq kommunes kistebund?

Laurits Bloch
Onsdag d. 4. august 2010

Og skulle nogen borgere stadig føle sig lidt utrygge over, hvordan vort nærdemokrati evner at forvalte vores allesammens fællesøkonomi kan vi jo til yderligere beroligelse sætte vor lid til vor kritiske landsdækkende presse, der jo nok straks vil kaste sig over en sådan offentlig skandale, som en kuldsejling af en så stor økonomi, som der her er tale om, ville være.

Turistparadis for de pengestærke - skatteyderstøttet vanvid

Laurits Bloch
Fredag d. 27. september 2002

Ammassalik har før oplevet skræmmende tiltag i form af skatteyderfinansierede dumpingpriser på turistbeflyvningen fra Island til Vest- og Sydgrønland - udelukkende for at flytte den østgrønlandske turiststrøm fra Øst- til Vestgrønland. Og nu ser det ud til at kunne ske igen

Den kommunale erhvervsskole i praksis gennem 10 år

Laurits Bloch
Onsdag d. 28. oktober 1998

Skolen i Tasiilaq lagde stærkt ud med flere udviklingsprojekter i 1980. Man kørte ikke-fagdelt undervisning i forskolen, hvilket blev opgivet efter 3 år, da lærerkollegiet ikke kunne indfri de krav til samarbejde, som en ikke-fagdelt undervisning forudsatte. Der var større succes i kursusskolen, som 12. - 13. klasse kaldtes. Her blev endda drevet bundgarnsfiskeri - men torsken forsvandt også i Østgrønland. Hjemmestyret havde bygget en større værkstedsbygning, der skulle kunne lidt af hvert, bl.a. tage mindre kuttere indendørs for reparation osv.

Hurra for Danmarks Lærerforening !

Laurits Bloch
Onsdag d. 6. maj 1998

Landstinget har altid været sammensat af rigtigt mange lærere. Debatterne gennem tiden har mest haft præg af klynkende indlæg om hvor hårdt det er at være lærer . . .Hvordan det går med skolens kerneydelser - undervisningseffektiviteten - gåes der let hen over.

Folkeskolen år 2005

Laurits Bloch
Onsdag d. 6. maj 1998

Hjemmestyretiden fra 1979, med folkeskolelærere som dominerende politikere i landsting, landsstyre og administration kombineret med et stærkt håndhævet - og med fagforeningerne delt - monopol på alle meninger om børneskolen, blev bragt til ophør i løbet af 90'erne.

Østgrønland under Hjemmestyret

Laurits Bloch
Mandag d. 25. august 1997

Grundet den fordelagtige beliggenhed tæt på Island og distriktets store turisttiltrækning eksisterer der en betydelig turisme i Ammassalik kommune. Sektoren udvikler sig løbende i et fornuftigt tempo, "hvor alle kan følge med". Den fortsatte udvikling trues på længere sigt af de nye hjemmestyrefinansierede subsidieordninger til andre grønlandske destinationer.