§36-spørgsmål vedrørende henvendelse til Nukissiorfiit’s direktør

Er formanden for landsstyret vidende om, at Nukissiorfiit’s direktør har fået mundkurv på? Er det kutyme, at man skal spørge landsstyret, hvis man vil besøge Selvstyrets virksomheder i orienteringsøjemed? Hvis det er, hvornår trådte den bestemmelse i kraft?

Onsdag d. 18. november 2009
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Landstinget, Landstinget paragraf 36 spørgsmål.

Spørgsmål:
”Er formanden for landsstyret vidende om, at Nukissiorfiit’s direktør har fået mundkurv på? Er det kutyme, at man skal spørge landsstyret, hvis man vil besøge Selvstyrets virksomheder i orienteringsøjemed? Hvis det er, hvornår trådte den bestemmelse i kraft?

Til sidst vil jeg spørge, hvem jeg skal spørge hos landsstyret, hvis jeg vil besøge Royal Greenland A/S eller Kalaallit Nunaata Radioa?”.

Svar:
Indledningsvist vil jeg gerne takke dig for dit spørgsmål, der giver mig mulighed for at præcisere, hvorledes sagsgangene for denne type sager er.

Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed. De nettostyrede virksomheders forhold til landsstyret følger af den måde de er organiseret på som en del af Selvstyret. De nettostyrede virksomheder har ved delegation kompetence til at varetage nogle specifikke driftsopgaver. De nettostyrede virksomheder er en forvaltningsmyndighed underordnet Departementet og landsstyret. Derfor kan en nettostyret virksomhed betegnes som en art Styrelse.

Stillingen som Energidirektør hos Nukissiorfiit kan derfor tilnærmelsesvis sidestilles med en Styrelseschef og er dermed en del af Selvstyrets embedsmandsværk. Ønsker et medlem af Landstinget informationer, eller et møde, hvor embedsmænd inddrages, går henvendelsen naturligvis igennem det ressortansvarlige medlem af landsstyret. For at sikre, at det ressortansvarlige landsstyremedlem kan varetage sit ansvar, foregår der derfor, indenfor ressortområdet, vedvarende en koordination af oplysninger som indgår i en række beslutningsprocesser. Det er derfor vigtigt, at der foregår en kvalitetssikring af dokumenter, rapporter, svarbreve med mere, forinden det sendes ud af ressortområdet.

Denne interne proces er blandt andet tilrettelagt for at sikre Landstinget den bedst mulige betjening, hvilket vil sige oplysninger af højst mulig kvalitet. På denne måde tilsikres det, at Landstinget har det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på. Jeg skal derfor præcisere, at du som medlem af Landstinget til hver en tid har adgang til enhver information, du måtte ønske. Henvendelser til Nukissiorfiit følger de samme retningslinier, som hvis du henvendte dig til den øvrige del af administrationen.

Jeg vil også gerne understrege, at der ikke er nogen der har ”fået mundkurv på”. Der er tale om en almindelig fremgangsmåde i sådanne sager, at man spørger medlem af landsstyret for området, når man kontakter de tilknyttede forvaltningsmyndigheder.

Med hensyn til de helt eller delvis Selvstyreejede aktieselskaber, som f. eks. Royal Greenland A/S, er medlemmer af Landstinget selvfølgelig mere frit stillet i forhold at tage kontakt til disses bestyrelser og direktion, da der gælder friere rammer for disse selvstændige aktieselskabers virke, end for de nettostyrede virksomheder. Dette gælder også for en selvejende institution som f.eks. Kalaallit Nunaata Radioa med egen bestyrelse og direktion.

På vegne af Formanden for landsstyret
Ove Karl Berthelsen