Kuupik lyver!

Da landsstyret afholdte seminar for Landstinget forud for 1. behandling af storskalaloven i oktober 2012 om miner, der umiddelbart var klar til at blive opstartet, så udtalte Formanden for landsstyret i sine afsluttende bemærkninger en diktat til sit parlamentariske grundlag, at storskalaloven SKAL vedtages i netop denne samling, idet mineselskaberne blot venter på vedtagelsen af denne lov.

Fredag d. 30. november 2012
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Alcoa, Isukasia, Minedrift, Politik.

Formanden for landsstyret udtalte den 28. november 2012 i Qanorooq, at landsstyret blot havde fulgt den befaling Landstinget havde givet.

Sådan en udtalelse er at lyve overfor befolkningen.

Da landsstyret afholdte seminar for Landstinget forud for 1. behandling af storskalaloven i oktober 2012 om miner, der umiddelbart var klar til at blive opstartet, så udtalte Formanden for landsstyret i sine afsluttende bemærkninger en diktat til sit parlamentariske grundlag, at storskalaloven SKAL vedtages i netop denne samling, idet mineselskaberne blot venter på vedtagelsen af denne lov.

En sådan gidseltagning af Landstinget af Formanden for landsstyret er en uacceptabel handling. I enhver andet lovgivningsmæssigt arbejde, eller arbejde med forslag, så er det normal praksis, at arbejde, der ikke færdiggøres under et igangværende samling, bliver udsat til næste samling. Men dette skete ikke under denne sag.

Dette skete udelukkende fordi landsstyret, af uvisse grunde, vil have færdiggjort denne lovforslag i al hast, hvor flertallet i Landstinget ”under tvang” må indkaldes ekstraordinært for at færdigbehandle lovforslaget.

Vi kan kun komme med gisninger – måske er der valg umiddelbart efter nytåret? Eller ønsker Formanden for landsstyret, landsstyremedlem for Råstoffer samt landsstyremedlem for Uddannelser en god gave i form af en god nyhed med, når de i starten af december skal på et officielt besøg i Sydkorea?

Det er ikke på sin plads, at en formand for en regering tvinger et parlament sådanne arbejdsmetoder.

Hvor er den melding som landsstyret konstant udtaler og som er nedfældet i koalitionsaftalen – nemlig ”Selvstyre under demokrati”

Lad befolkningens, organisationernes og interessenternes udtrykte bekymringer om storskalaloven blive hørt. Giv Landstinget den fornødne tid til at arbejde med lovforslaget, således at de i ro og mag kan udforme en lov, der har store konsekvenser for landet, vore børn og vores børnebørn.