Indsigt: Kilde: Ole Thorleifsen

Kilde: Ole Thorleifsen


Forslag til Siumut partiets politiske målsætninger

Lars K.S. Olsen
Markus E Olsen
Ole Thorleifsen
Mandag d. 30. september 2002

Vi, børn under kolonitiden, hjemmestyret og den kommende selvstændighed, vil vi i samarbejde udvikle vort land, og derfor fremlægger vi et debatoplæg til Siumut partiets hovedbestyrelsesmøde og dermed også til kommende landsmøde

Affolkning af bygder er ikke Siumuts politik

Ole Thorleifsen
Fredag d. 30. august 2002

Det fremstår nemlig af betænkningen, at man ikke har berørt rentabiliteten af den private produktion i bygderne. Man har heller ikke berørt, hvor meget gavn samfundet har af produktionen. Udgifterne har man baseret på det offentliges ... udgifter til bygderne.

Fangere og fiskere i Upernavik forbigås

Ole Thorleifsen
Fredag d. 9. august 2002

Lavindkomstgruppen bliver hårdt ramt af de beslutninger, som de politisk ansvarlige tager. For en fanger med en årsindkomst på 40.000 kroner er én fugl meget værdifuld. Sådanne begrænsninger på livets opretholdelse medvirker til udryddelse af fangererhvervet