Kilde: Peter Germer

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Juridisk responsum i forbindelse med udskiftning af Landstingets formand, af professor Peter Germer

Peter Germer
Mandag d. 12. maj 1997

Det kan i denne forbindelse nævnes, at det af en nyere undersøgelse vedrørende parlamentsformænd i 18 vesteuropæiske lande fremgår, at der kun i et mindretal på 5 af de undersøgte lande - nemlig Danmark, Grækenland, Irland, Island og Norge - er mulighed for at "vælte" parlamentsformanden.