Kilde: Politimesteren i Grønland

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge

Politimesteren i Grønland
Tirsdag d. 24. september 2019

Rapporten ”Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser” har til formål at give et overblik over seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq, da Grønlands Politi vurderer, at der i dag er et begrænset vidensgrundlag i forhold til, hvad der karakteriserer seksualforbrydelser begået mod børn og unge. Dermed imødekommer rapporten, at der er et behov for og et ønske om mere og veldokumenteret viden på området
Tilknyttede tekster:

Årsstatistik 2013 - Grønlands Politi

Bjørn Tegner Bay, Politimester
Politimesteren i Grønland
Lørdag d. 19. april 2014

Det samlede antal overtrædelser af kriminalloven i 2013 er 4713, hvilket er et fald fra 5336 i 2012. Det er stadig den personfarlige kriminalitet, der efter politiets opfattelse er det helt store problem.
Tilknyttede tekster:

Pressemeddelelse fra politimesteren vedr. sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq

Politimesteren i Grønland
Torsdag d. 27. januar 2000

det er min opfattelse, at der på grund af bevisets stilling ikke findes at være grundlag for at rejse tiltale imod noget medlem af det tidligere Landsstyre for overtrædelse af licitationsloven eller for overtrædelse af loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Politimesterens behandling af en sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq

Politimesteren i Grønland
Torsdag d. 27. januar 2000

Den samlede konstruktion vedrørende købet af de to kollegiehuse mod betaling af 2,7 millioner kr. og den gamle bygning B 807 er dog af så usædvanlig karakter, at det kan give anledning til overvejelse af, om der er tale om forhold af en sådan grovhed, at en tiltale kan komme på tale i relation til § 6’s sidste led om tilsidesættelse af de pligter, der følger af stillingens beskaffenhed.

Politimesterens behandling af en sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq - Bilag

Politimesteren i Grønland
Torsdag d. 27. januar 2000

Den 15. marts 1996 afgav Økonomidirektoratet et notat til landsstyreformanden, hvori man blandt andet anførte, at overdragelsen af kollegium B 807 til den private entreprenør og Hjemmestyrets overtagelse af to kollegiehuse mod betaling af vedligeholdelsesmidlerne i henhold til entreprenørens tilbud ville være i klar modstrid med gældende bestemmelser.