Indsigt: Kommentar til Selvstyrekommissionens principbetænkning

Kommentar til Selvstyrekommissionens principbetænkning

Principbetænkningen er på trods af at den har et smukt klingende navn, intet nyt under solen, udover at en flok overprivilegerede politikere tilsyneladende helt af dem selv har opdaget at samfundet ikke har råd til at opretholde alle bygderne i Grønland, fantastisk.

Tirsdag d. 27. august 2002
Rune Broberg
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Jeg har nu pløjet mig gennem samtlige 83 sider af selvstyrekommissionens principbetænkning, som har kostet samfundet 12 millioner. Til medlemmerne af selvstyrekommissionen kan jeg oplyse at det er flere penge end de fleste borgere i dette land tjener gennem et helt livs hårdt arbejde.

Til medlemmerne af selvstyrekommissionen vil jeg på det kraftigste påpege at principbetænkningen er spild af papir, spild af ord, jeg er forbløffet over at I som de ansvarlige politikere som man da kunne håbe på at I er, tillader jer at spilde samfundets penge på denne uansvarlige måde.

Principbetænkningen er på trods af at den har et smukt klingende navn, intet nyt under solen, udover at en flok overprivilegerede politikere tilsyneladende helt af dem selv har opdaget at samfundet ikke har råd til at opretholde alle bygderne i Grønland, fantastisk.

Hvis principbetænkningen var blevet afleveret som opgave af en af EVU’erne så tvivler jeg på at vedkommende havde bestået, og dette har I spildt 12 millioner på.

Jeg vil vove at påstå at hvis I havde sat 2 embedsmænd, og 2 erhvervsfolk sammen så ville de have kunnet lave et bedre stykke arbejde på en uge, i stedet for på 2 år som I havde til rådighed og uden at koste samfundet 12 millioner, som havde været bedre brugt til kollegier til studerende, en højere studiestøtte, boliger til mennesker uden tag over hovedet, eller bedre forhold til børnefamilier og så videre.

På trods af min harme over jeres værdiløse stykke arbejde vil jeg dog prøve at komme med nogle konstruktive forslag, som I kan tænke lidt over, uden at jeg dog skal spilde 83 sider af jeres printerpapir.
 • Grønland skal være en valgkreds, det er den eneste måde at man kan få politikerne til at arbejde for hele landet uden lokalpolitiske interesser.
 • Nej, nej og atter nej, vi skal ikke oprette et nyt direktorat, og det Grønlandske samfund har ikke råd til at spilde penge på at sende rejselystne politikere rundt i verden, på befolkningens regning, og jeg tvivler på at den almindelige fanger, fisker, SIK-mindstelønnede, eller HK’erne i Grønland finder det specielt vigtigt at "vigtige udenrigspolitiske budskaber" bliver spredt.
 • Ja det vil være en god ide at man får en højere løn, når man har taget en uddannelse, men det forudsætter blandt andet at politikerne ansætter uddannede i stedet for deres kammerater.
 • Styrke uddannelses området, blandt andet ved at nedligge de dyre og små skoler, og samle uddannelserne i de fire vækst byer, og satse på HTX, HHX, GU og så lade folk studere videre i Danmark, hvis man så vil gøre det attraktivt at komme hjem, ja så må man nok give dem forhold der kan sammenlignes med forholdene de tilbydes i Danmark.
 • Styrke folkeskolen, og sørge for at elever kommer ud af folkeskolen med sprog kundskaber der gør dem i stand til at tage en uddannelse, og nej, Grønlandsk / Dansk er ikke nok, man har også brug for Engelsk.
 • Glem alt om diplom uddannelser, de eksisterer allerede, bare gør forholdene bedre for de studerende, og gør oplysningen om allerede eksisterende uddannelser bedre, og gør det muligt for fjernstuderende at modtage studiestøtte, og tilbyd at betale deres undervisning over Internettet, tilbyd som eksempel gratis Internet til de studerende der ikke kan rejse fra deres hjemby under deres fjernstudium.
 • Spark politikerne ud af erhvervene, uddel aktierne til befolkningen, lad det offentlige fungere som fødselshjælper for nye erhverv, og udbyg infrastrukturen, så erhvervene har et rimeligt eksistensgrundlag, og uddel aktierne fra nye erhverv til befolkningen, det er gjort andre steder.
 • Spark politikerne ud af bestyrelserne og direktørstolene, og indsæt professionelle folk der er uddannede og ved hvad de laver, dette vil også gøre det mere tillokkende for studerende at vende hjem efter endt uddannelse, samt vil investorer kunne investere uden at skulle frygte hvad politikerne finder på ugen efter.
 • Drop enprissystemet, krydssubstitueringen, samt substitueringen af erhvervslivet.
 • Sæt valg alderen ned til 16 år, så kan det være at politikerne tager demonstrerende unge foran den røde førerbunker alvorligt.
 • Et økonomisk råd som er uafhængigt af offentlige og private interesser er måske en meget god ide, men så skal medlemmerne af dette råd ikke udpeges af landsstyret, hvad tænkte I, da I skrev det, kammerateriet og den politiske indflydelse skulle lige sikres, eller hvad?.
  Et økonomisk råd, skal selvfølgeligt bestå af en flok højt uddannede, lad os sige at dette kunne være en mulig sammensætning; 2 HD’ere, 2 National økonomer, 2 repræsentanter fra erhvervslivet, som ikke er politisk udpegede.
 • Folkeret? - Hvad med at vente til Grønland har råd, og så til den tid, overlade valget til befolkningen, ved en folkeafstemning. Det er befolkningen der skal leve med konsekvenserne af et valg, ikke de overprivilegerede politikere, derfor burde spekulationerne udsættes til der er råd, og valget overlades til befolkningen.
Dette er en principbetænkning af Rune Broberg, det tog mig ½ time og den har ikke kostet samfundet 12 millioner. Tænk hvad I kunne have fået for pengene hvis I havde sat nogle der viste hvad de talte om, til at sidde at diskutere emnerne indbyrdes, i et par måneder, i stedet for en flok politikere der ikke har andre motiver end rejser til udlandet på befolkningens regning, lønforhøjelser og prestige.