Indsigt: Kilde: Salik Hard

Kilde: Salik Hard


Flytrafiksituationen til Sydgrønland

Salik Hard
Mandag d. 29. april 2002

Beflyvningen af Sydgrønland dels fra Island, dels fra Danmark, har i mange år ikke været fuldt tilfredsstillende, og fartplanerne og beflyvningsfrekvensen har ikke været til turismebranchens fulde gavn. Derfor ses der gode udviklingsmuligheder i en hyppigere og mere stabil frekvens

Trafik i Sydgrønland er og bliver gådefuld

Salik Hard
Fredag d. 28. september 2001

Vi vil forslå at der kommer en dialog mellem trafikselskaberne og turistaktørerne. Vi hører sammen på den måde at trafikselskaberne laver fartplanerne og turistaktørerne bringer gæsterne hertil. Derfor er det vigtigt at vi ikke overrasker hinanden, men derimod arbejder sammen om at få det hele til at passe sammen

Bilerne væk fra indlandsisen!

Salik Hard
Torsdag d. 13. maj 1999

Det er derfor særdeles nedslående og uacceptabelt at konstatere, KNI nu har planer om at køre med jeep over indlandsisen. Turisterhvervet i Grønland ser dette som en stor trussel, for den spæde opbygning af det image udadtil, der ønskes. Turisterhvervet indstiller derfor til KNI, at trække den trufne beslutning tilbage - det kan stadig nås.

AG og turismen i Sydgrønland

Anders La Cour Vahl
Claus Nielsen
Salik Hard
Tirsdag d. 20. oktober 1998

På baggrund af de nedladende og useriøse artikler AG har ført de sidste dage, føler vi, at vi bliver nødt til at reagere (det har nu nok også været bagtanken for AG - at provokere for at få noget stof til deres avis...)