Indsigt: Kilde: Selvstyrekommissionen

Kilde: Selvstyrekommissionen


Fokus på målet

Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Selvstændighed er forskellig fra selvstyre på den måde, at der her er tale om en suveræn statsdannelse, som indebærer fuld selvbestemmelse på alle områder. Landsstyrets oplæg til Selvstyrekommissionens arbejde omfatter ikke selvstændighed som beskrevet

Hengivne og selvstændige mennesker

Mikael Petersen
Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Når vi ved omlægning af samfundsstrukturen bliver i stand til at udnytte vores menneskelige og materielle ressourcer langt bedre end i dag, er et selvstyrende Grønland en realitet

Et helt nyt arrangement

Johan Lund Olsen
Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Et revideret og et moderne rigsfællesskab, der bygger på et fællesskab mellem tre ligeværdige parter og som i juridisk forstand grundlægges på en overenskomst (en traktat) om selvstyre, og som folketinget ikke længere vil kunne tilbagekalde eller suspendere efter behag

Anorakken må sys om

Finn Lynge
Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Vores geografiske placering betyder, at USA har brug for os. Men vi har en vision om, at Danmark officielt anerkender dette. Danmark bør acceptere Grønland som medunderskriver, når det vedrører grønlandske forhold

Principbetænkning - Bilag

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighederne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for Rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og forpligtelser

Principbetænkning - 7. Forfatning og folkeret

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Det er ikke uden videre givet, at et fuldt selvstændigt og uafhængigt Grønland vil kunne sikres samme stilling som f.eks. USA eller Kina i det internationale samfund

Principbetænkning - 6. Økonomi og erhvervsudvikling

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Økonomisk afhængighed behandles ofte som værende "de andres skyld", men i denne sammenhæng er der også interne forhold i Grønland, der har været bestemmende for en fortsat afhængighed af samhandel med Danmark

Principbetænkning - 5. De menneskelige ressourcer

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Det er Selvstyrekommissionens vurdering, at det grønlandske erhvervsliv de kommende år vil have forøget behov for udefrakommende arbejdskraft.

Principbetænkning - 4. Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Selvstyrekommissionen anbefaler derfor at udenrigskontoret omdannes til et direktorat under landsstyreformanden ...samtidig med, at der vedtages en plan for den organisatoriske udbygning de kommende år. 

Principbetænkning - 3. Sprog

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Ud fra princippet om, at rettigheder og pligter bør følges ad, findes det betænkeligt at udelukke en person, der har valgret og dermed er valgbar til Landstinget, at kunne benytte det sprog, der er mest naturligt for vedkommende

Principbetænkning - 2. Den lovgivende og udøvende myndighed

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Vedrørende omdannelse af Grønland til én stor valgkreds (sætter kommissionen) ud fra en demokratisk betragtning ... spørgsmålstegn ved den gældende ordning

Principbetænkning - 1. Indledning

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Kommissionens første arbejdsår har været hæmmet af de begrænsede ressourcer, som oprindelig var afsat til arbejdet.

Selvstyrekommissionens principbetænkning

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Efter aftale med landsstyret afgiver Selvstyrekommissionen betænkning i to trin ... Denne del er en såkaldt principbetænkning, der koncentrerer sig om de mere principielle problemstillinger i kommissoriet, kommissionens overvejelser over disse problemstillinger og foreløbige indstillinger