Indsigt: Dårlig start for parlamentarismen

Dårlig start for parlamentarismen

Det har været en underlig samling, hvor debatten kørte på kryds og tværs, og hvor de fleste skænderier opstod på grund af misforståelser og dårlig forberedelse.

Onsdag d. 11. juni 1997
Sermitsiaq
Emnekreds: Politik.

Landsstyret må vente på debatten og give landstingspolitikerne den fornødne tid til høring og samråd, før tingene besluttes. Vi oplevede gentagne gange på landstingssamlingen, at landsstyret pressede ting igennem, før de ansvarlige landstingspolitikere havde fået tid til at tænke sig om. På den anden side må landstingspolitikerne holde op med at føre lokalpolitik fra Landstingets talerstol. Her er det de overordnede linier og samfundets interesser, der skal varetages. Og det er jo ikke altid, at de overordnede samfundsinteresser opfylder lokale interesser i hele landet. Det er faktisk umuligt.

Desuden må landsstyret have lov til at fremsætte debatforslag, uden at oppositionen skyder dem i skoene, at landsstyret allerede har besluttet det. Så får vi noget der mere ligner en skyttegravskrig end en opbyggelig debat.

Det har været en underlig samling, hvor debatten kørte på kryds og tværs, og hvor de fleste skænderier opstod på grund af misforståelser og dårlig forberedelse.

Det overordnede synspunkt er derfor, at landstinget skal have længere tid til de enkelte sager. Der skal være tid for landstingsmedlemmerne til at sætte sig ind i konsekvenserne af det de beslutter, hvis vi altså skal have et ansvarligt landsting.

Landsstyret er meget hurtig til at trykke af på aftrækkeren, når noget går galt, og meddele, at det er landstingets ansvar, og at man bare kunne have sat sig ordentlig ind i tingene.

De væsentlige områder, som landsstyret pressede ned over hovedet på landstinget var Royal Greenlands Strukturtilpasning og KNI's ditto.

KNI i Maniitsoq havde jo pakket flyttecontainerne, før den nye omstrukturering var besluttet i landstinget.

Og Royal Greenlands strukturtilpasning var en skandale. Sagn blev sendt i udvalg, der skulle have mulighed for at høre konsekvenserne af strukturtilpasningen i de enkelte byer samt have mulighed for at vurdere krabbefiskeriet, men landstyret påstod, at sagen var afgjort før udvalgsbehandlingen, ja at den var afgjort før landstingssamlingen, nemlig den 15. februar.

Men sådan kører parlamentarismen altså ikke

Konsekvensen var, at Landstinget godkendte et krabbefiskeri, der endnu ikke er biologisk grundlag for.

Vi støtter fuldt ud Royal Greenlands strukturtilpasning, og vi forstår godt, at landsstyret har travlt med at få det igennem. Men det er landsstyrets egen skyld, at det er blevet forsinket. Royal Greenland har i adskillige år haft de røde advarselslamper tændt, og den strukturtilpasning, som nu endelig blev besluttet, skulle være gennemført for et år siden. Desuden burde landsstyret have tilladt, at canadiske krabbefiskere havde startet et forsøgsfiskeri allerede i efteråret 1996.

Men det er forkert, at presse det igennem landstinget på den måde, som det skete. På den anden side kan man også kritisere borgmestre for at føre lokalpolitik fra landstingets talerstol, hvor de bør se mere overordnet på strukturtilpasningen.

Tillægsbevillingsloven var en anden skandale, og finansudvalget kom da også med sin kritik af landsstyret. Alt for mange sager nåede ikke den grundige behandling og prioritering, der er nødvendig.

Udviklingen i KNR er en skandale, og politikerne, det vil sige landsstyret, burde have blandet sig for lang tid siden, Uanset virksomhedens selvstændige status har landsstyret det økonomiske ansvar.

I debatten om ensprissystemet blev landsstyret anklaget for at ville gennemtrumfe ensprissystemet, på trods af at der indtil videre kun er tale om et debatoplæg, hvor der skal foretages yderligere beregninger.

Desuden blev rapporten om ensprissystemets afskaffelse opfattet som usolidarisk, på trods af, at der netop er tale om at bevare det solidariske princip. Betalingen skal blot ske over skatterne i stedet for over priserne. I virkeligheden er det mere indkomstudjævnende at betale over skatter end over priser. For de rige kommer til at betale mere end de fattige.

Desuden er det væsentligt at bemærke, at der fortsat betales fra de nye frizoneområder til resten af landet, og at formålet er at skabe mere aktivitet, der på længere sigt kommer hele landet til gode.

For at undgå misforståelser og at tingene presses igennem, bør vi have længere landstingssamlinger. Landstingspolitikerne skal have den tid, der er nødvendig, til at sætte sig ind i sagerne og høre de forskellige interessegrupper, lokalområder med videre.

Vi er i gang med en omstrukturering afhele samfundet, og det er vigtigt, at de ansvarlige politikere i landstinget får mulighed for at sætte sig ordentlig ind i sagerne.

Den landstingssamling, der netop er slut, blev en pinlig start på parlamentarismen.