Indsigt: Min grønlandsfærd - Nu hjem til København

Min grønlandsfærd - Nu hjem til København

Fredag d. 2. juli 2021
Th Stauning, Fhv. Statsminister
Emnekreds: Bøger, Grønlands historie.

Retur til Min grønlandsfærd

Da vore officielle Pligter var opfyldte og vi for Alvor havde Hjemrejsen for os, mødtes vi alle paa »Hvidbjørnen « i en glad Stemning, skabt af Forventningen om snart at gense Danmarks Hovedstad, som nu blev nærmeste Maal.

Og i Aftenens Feststemning kom de frem, alle de glade Sange, der forkorter Tiden og giver Glæde i Sindet. Sangene om Sømandsbruden, der venter, om Sømandens farefulde Dont og om Livet ude paa det store Hav. Og iblandt disse Sange findes en, som er tilegnet »Hvidbjørnen«, det stolte Inspektionsskib, der opfattes som et Led i det grønlandske Samfunds Liv.

Denne Sang, Hvidbjørnesangen, der er skrevet af en dansk Politiker, gav Stemning og Liv da vi satte ind i Hjemrejsens sidste Del. Nogle Vers af denne Vise vil være paa sin Plads i denne Skildring, som er en broget Blanding af Rejsens Alvor og Glæde.

Vi sang altsaa deroppe i Atlanterhavet:

Vi letter vort Anker og skifter vort Flag,
og stævner mod Nord paa den solvarme Dag,
til Is og til Taage,
til Islom og Maage,
ud for at vaage
og vise vort Flag.

Og somme Tider synes vi, at Verden er graa,
og somme Tider stirrer vi med Undren derpaa,
naar Isfjældet kælver
mens Nordlyset skælver
paa Himlen, som hvælver
sit natdybe Blaa.

Inde paa Fjorden blev vi velkommen budt
af vort hjemlige Flag, med en Dundersalut.
Hurtigt vi kender,
de er vore Frænder,
de bli' er vore Venner
før Togtet er slut.

Og endelig kommer den Dag, da vi kan,
igen sætte Kursen til hjemlige Strand.
Fra Brær og fra Tinder,
fra brogede Minder,
til Børn og til Kvinder,
til vort Fædreneland.


Om Eftermiddagen den 19. September forlod vi Thorshavn i en haard Syd-Øst, og nu gik Turen uden Afbrydelse frem til de hjemlige Farvande. Den næste Dag passerer vi Shetlandsøerne, og Dagen derpaa er vi ved Norges Vestkyst for om Aftenen at passere Kap Lindesnæs. Og saa er vi da inde i danske Farvande. Hanstholm, Hirtshals, Skagen. Vi har Formiddagssol, fint Vejr og Gensynsglæde. Vi vinker til Klitgaarden, hvor den kongelige Familie befinder sig ude paa Balkonen, og vi holder Hjemkomst-Frokost med Taler for Danmark og for vort Skib.

I Løbet af Natten kom vi ud for Helsingør, hvor vi ankrede, og om Morgenen den 23. September fik vi Morgenbesøg af den fungerende Statsminister Bramsnæs, Folketingsmand I. P. Larsen fra Helsingør o. fl. Og saa gik de sidste Timer ind igennem Øresund med Udsigt til de skønne, efteraarsfarvede Haver og Skove. Vi fortøjede ved Nordre Toldbod Tirsdag den 23. September Klokken elleve, og min Grønlandsfærd var endt.

Retur til Min grønlandsfærd