Indsigt: Naturoplysningskampagne finansieres af Danmark og erhvervslivet

Naturoplysningskampagne finansieres af Danmark og erhvervslivet

Politikerne lovede Grønland og det internationale samfund en landsdækkende oplysningskampagne om jagt og fangst uden at afsætte penge. Det meste af kampagnen skal betales af danske skatteydere og det grønlandske erhvervsliv. 3,9 mio. ud af 5,5 mio kr. er indtil videre indsamlet.

Fredag d. 23. august 2002
Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog    
Emnekreds: Miljø og natur, Politik.

Landsstyret har ikke selv nok penge til en intensiv oplysningskampagne i Grønland om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Dette kom frem på et debatmøde i København om Grønlands natur mandag den 19. august.

Hjemmestyrets informationschef Ivalo Egede oplyste tirsdag formiddag, at det samlede budget for kampagnen lyder på 5,5 mio kr, men ønskede på daværende tidspunkt ikke at give nærmere detaljer om bidragsyderne.

Senere samme dag kunne informationschefen i en pressemeddelelse dog oplyse, at kampagnen modtager økonomisk støtte fra APK, Great Greenland, Greenland Tourism, Grønlandsbanken, Grønlandsbankens Erhvervsfond, Nuna Fonden og ikke mindst Miljøstyrelsen. Desuden bidrager KNR, Air Greenland og Tele Greenland med konkrete ydelser.

I pressemeddelelse fra Hjemmestyret blev det også oplyst, at de danske skatteydere bidrager med 2,1. mio. kr. Pengene kommer fra den efterhånden stærkt beskårne danske miljøbistandspulje i Miljøstyrelsen.

Grønlands Hjemmestyre bidrager med 550.000 kr., svarende til 10 % af kampagnens budget.

Grønlandsbanken og Grønlandsbankens Erhvervsfond har netop bevilget 150.000 kr. til kampagnen. Bankdirektør Svend Erik Danielsen udtaler i denne forbindelse: - Jeg anser det for en stærk kampagne, fordi den retter sig mod den grønlandske befolkning. Vi kan ikke bare stille os op og være fornærmede fordi omverdenen kritiserer os.

- Vi må se at få ændret nogle holdninger herhjemme, siger Svend Erik Danielsen.

Grønlandsbanken har for at støtte kampagnen betinget sig, at der nedsættes en følgegruppe bestående af de grønlandske bidragydere. Bankdirektør Svend Erik Danielsen siger hertil, at det er sket for at sikre, at kampagneoplægget følges og kampagnen ikke hopper af sporet.

Kampagnen indeholder ansættelse på fuldt tid af Tine Pars som kampagneleder, samt den danske freelance miljøjournalist Jonna Odgaard.

De mange millioner skal anvendes til finansiering af rejser til alle kommuner, informationsmøder, TV- og radio-indslag, kurser for beslutningstagere og let tilgængeligt informationsmateriale.

Der er endnu et hul i budgettet på 1,6 mio. kr., men disse penge regner Informationskontoret med at finde i de kommende to år.
Thor Hjarsen er biologisk rådgiver og har tidligere boet i Nuuk. Han skriver freelance om grønlandske natur og miljøforhold. Mailadresse: thjarsen@yahoo.dk.