Indsigt: Kilde: Thorkild Knudsen

Kilde: Thorkild Knudsen


Kammerateri af værste skuffe

Thorkild Knudsen
Tirsdag d. 13. juli 1999

I hvert fald et andet firma havde forud for indgåelsen af driftstøtteaftalen med Inu:IT tilkendegivet interesse for at »byde« på opgaven. Det er KANUKOKA’s tidligere edb-afdeling, det i dag privatiserede Kimik A/S, der er i besiddelse af den viden og ekspertise som kræves for at sikre optimal drift af Hjemmestyrets edb-system.

Blødt råstof i den 4. søjle

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

En grønlandsk produktionsvirksomhed blev i samme anledning sammenlignet med en søstervirksomhed og 38 virksomheder i samme branche i Danmark. Omkostningerne var 58% højere i den grønlandske virksomhed ift. konkurrenterne i Danmark.

Ambitiøse mål for turismen er urealistiske

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Allerede én gang - i 1996 - har det været nødvendigt at justere den plan for turismen, der blev vedtaget i 1991, og alt tyder på, det bliver nødvendigt en gang til.

Et land der flyder med olie og mineraler

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Sandsynligheden for fund er lille, og sandsynligheden for at finde så store mængder, at det gør erhvervet bærende, er urealistiske.

Aktiv politik nødvendig for at få et lønsomt fiskeri

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Med hensyn til mobilitet viste undersøgelsen, at ca. halvdelen af de unge er villige til at flytte til en anden kommune, hvis der er mulighed for et job. Selv en tredjedel af de 51-60 årige er åbne over for at flytte.

Hvor skal vi satse?

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Mange isolerede mikromarkeder i et stort land som vores må nødvendigvis medføre et højt omkostningsniveau - og dermed en høj pris på de varer og tjenester vi kan købe. For at nå de mål der er sat af samfundet, er det derfor nødvendigt at finde nicher for eksport, hvor kunderne i udlandet oplever, at såvel kvalitet som pris balancerer.