Indsigt: Kilde: Udenrigsministeriet

Kilde: Udenrigsministeriet


Kommunikation i sagen vedr. servicekontrakten på Thulebasen

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 11. marts 2015

Nærværende notat beskriver de kontakter, som Danmark i den pågældende periode har haft med USA omkring forståelsen af kravene til tilbudsgivere, der ønsker at byde på servicekontrakten på Thulebasen

Forsvarsaftalen af 1951

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 21. januar 2015

Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland.

Grønlands IWC-regulerede storhvalsfangst fra 2013

Udenrigsministeriet
Fredag d. 21. juni 2013

Landsstyret mener, i fraværet af en IWC-beslutning herom, at det har ret til unilateralt at fastsætte en forhøjet øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med IWC-Konventionen og har meddelt Grønland dette, hvilket dog ikke hidtil har ført til en ændret grønlandsk position.

Iværksættelse af Grønlands undersøgelse af en række spørgsmål vedrørende påståede CIA-flyvninger over og i Grønland

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 2. november 2011

På denne baggrund har Grønland og Danmark i dag indgået aftale om, at den danske regering anmoder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om på Grønlands vegne bl.a. at foretage en gennemgang af, om der er grundlag for de rejste beskyldninger om ”aftalt spil” mellem USA og Danmark.
Tilknyttede tekster:

Hvordan forholder udenrigsministeren sig til kritikken fra FN's Menneske-rettighedsråd om CIA-flyvninger over dansk territorium

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 1. juni 2011

Det kan i øvrigt bemærkes, at der ikke er tale om en anbefaling fra FN’s Menneskerettighedsråd, men om en anbefaling fremsat af Schweiz under Danmarks Universelle Periodiske Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Dansk støtte til oprindeligefolk har gjort en forskel

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 6. april 2011

Selve indførelsen af selvstyre for Grønland i 2009 kan ses som konkret gennemførelse af principperne i FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder. Reviewet viser desuden, at Danmark og Grønland på det diplomatiske plan har spillet en væsentlig rolle for vedtagelsen af FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder i 2007 og etableringen af en Ekspertmekanisme for Oprindelige Folk i tilknytning til Menneskerettighedsrådet i 2008.
Tilknyttede tekster:

Kviksølv i Arktis

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 26. januar 2011

En speciel bekymring er relateret til et stadigt stigende kviksølvindhold i arktiske dyrearter som isbjørne, tandhvaler og fuglearter på trods af et fald i de menneskeskabte emissioner fra Europa og Nordamerika
Tilknyttede tekster:

Konsekvenserne for Thulebasen og Grønland som helhed

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Udenrigsministeriet
Tirsdag d. 28. december 2010

Thulebasen indgår i det nationale amerikanske missilforsvarssystem til beskyttelse af Nordamerika. Thulebasen er således upåvirket af beslutningen om etablering af et NATO territorialt missilforsvar i Europa.