Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010

Udvalget skal kraftigt kritisere, den mangelfulde styring og det tilsyneladende manglende overblik, som hele processen bærer præg af. Udvalget skal samtidig begræde, at den nødvendige fokus på problemerne sandsynligvis vil påføre de allerede hårdt prøvede menige medarbejdere i de pågældende enheder en yderligere belastning, hvorfor udvalget ønsker at pointere, at udvalgets kritik nødvendigvis må være rettet mod det politiske niveau.

Torsdag d. 10. november 2011
Landstingets Revisionsudvalg
Emnekreds: Efterårssamling 2011, Finanslov.

Indholdsfortegnelse:
Sammenfatning vedr. revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 (side 25)
Læs forslaget her:
Læs også


Sammenfatning vedr. revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 (side 25)
Det er udvalgets holdning, at der i forbindelse med udarbejdelse af Landskassens regnskab 2010 er konstateret et uforholdsmæssigt stort antal alvorlige problemer. Det er udvalgets opfattelse, at de kalejdoskopiske forhold, der har hersket i forbindelse med landsstyret omorganiseringsflid utvivlsomt har medført øgede udgifter, herunder bl.a. som følge af potentielle ikke-konstaterede besvigelser, dobbeltarbejde, manglende opfølgning på debitorer mv.

Udvalget skal kraftigt kritisere, den mangelfulde styring og det tilsyneladende manglende overblik, som hele processen bærer præg af. Udvalget skal samtidig begræde, at den nødvendige fokus på problemerne sandsynligvis vil påføre de allerede hårdt prøvede menige medarbejdere i de pågældende enheder en yderligere belastning, hvorfor udvalget ønsker at pointere, at udvalgets kritik nødvendigvis må være rettet mod det politiske niveau, der har ansvar for, at administrationen har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at planlægge, implementere og kontrollere organisationsændringer på selvstyreniveau samt, ikke mindst, for at sige fra, såfremt politiske ønsker og ideer i praksis ikke lader sig realisere. Udvalget forventer, at der i forbindelse med regnskabet for 2011 kan dokumenteres væsentlige forbedringer af de, af revisionen, påpegede forhold.
Læs forslaget her:
Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010
Læs også
Flertalsdiktatur er nu indført