Indsigt: De psykisk syge skal hjem

De psykisk syge skal hjem

Og politikere ønsker jo at opnå resultater, som kan måles af vælgerne inden næste valg. Derfor får områder som psykiatriske patienter ikke den prioritering, som de vitterlig fortjener, mener Marianne Jensen.

Tirsdag d. 18. juni 1996
Laila Ramlau-Hansen
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Området nedprioriteres
Mange med ansvar
Børnepsykiatri


- Vi skal magte at tage vore psykiske syge hjem fra Danmark, mener landsstyremedlem for sundhed, miljø og forskning, Marianne Jensen på en forespørgsel om, hvad hun vil svare de to sygeplejersker Bodil Davidsen og Merete Lehmkuhl.

De to sygeplejersker spurgte på et tidligere tidspunkt i et indlæg i AG, om vi virkelig magter at få de psykiatriske patienter hjem fra Danmark. De to spurgte endvidere unavngivne ansvarlige, om ikke det er en idé at sørge godt for de psykiatriske patienter vi allerede har i landet, før vi tager fat på et nyt område. For de patienter, der er her i landet får ifølge de to sygeplejersker ikke den optimale støtte, hjælp og vejledning i hverdagen, som de har behov for.

- Det er en langvarig proces at få alle vore psykisk syge hjem. Så hvis vi for eksempel ønsker dem hjem om fem år, så må arbejdet allerede begynde nu, siger Marianne Jensen.

- Og så synes jeg iøvrigt ikke, at det ene udelukker det andet. Imens vi finder ud af, hvordan vi kan hjemtage de psykisk syge fra Danmark, kan vi jo sagtens gøre forholdene bedre for de psykisk syge vi har i landet, mener Marianne Jensen.

Området nedprioriteres
Men hvis der virkelig skal gøres en indsats for at hjemtage de psykiatriske patienter, bør Landstinget på efterårssamlingen træffe en principbeslutning om, hvorvidt den psykiatriske behandling skal hjemtages. Det mener ihvertfald Marianne Jensen, som derfor har nedsat en styregruppe, som inden 1. september skal have udarbejdet et oplæg, som skal danne grundlag for, at Landstinget kan træffe en principiel beslutning om, hvorvidt den psykiatriske behandling skal hjemtages.

- Jeg giver de to sygeplejersker ret i, at forholdene for de psykisk syge er et forsømt område. Og det er også et emne, som politisk har været og er nedprioriteret, siger Marianne Jensen.

- Jeg tror denne politiske nedprioritering skyldes, at der går langt tid, før man ser resultater inden for dette område. Det er en langvarig proces, som ikke giver målelige resultater i indeværende valgperiode. Og politikere ønsker jo at opnå resultater, som kan måles af vælgerne inden næste valg. Derfor får områder som psykiatriske patienter ikke den prioritering, som de vitterlig fortjener, mener Marianne Jensen.

Mange med ansvar
Området med psykiatriske patienter bliver ikke kun varetaget af en instans. Der er flere instanser, der skal samarbejde for at få en helhed ud af området.

Direktoratet for sundhed, miljø og forskning skal sørge for, at de psykisk syge kommer hjem. Når de kommer hjem til Grønland, skal de med tiden forhåbentlig sluses videre ud af sundhedsvæsenet og ind i samfundet. På det tidspunkt overgår området enten til socialdirektoratet eller til de enkelte kommuner. Det er nødvendigt med en koordinering.

Det er med baggrund i dette, at der er nedsat en tværfaglig samarbejdsgruppe bestående af kriminalforsorgen, politiet, socialdirektoratet, sundhedsdirektoratet og kommunerne. Gruppen skal være med til at sikre, at der bliver ydet en god service til de psykiatriske patienter og at forholdene for dem bliver bedre, ligesom gruppen skal være med til at sikre, så vidt et er muligt, at psykiatriske patienter ikke bliver sendt til Danmark.

- Men vi må huske på, at det ikke er noget vi kan klare med et knips med fingrene. Det tager tid, gør Marianne Jensen opmærksom på.

Børnepsykiatri
Det er med baggrund i at ting tager tid, at det er besluttet, at der i den kommende tid bliver fokuseret på børnepsykiatri i Grønland.

- På den måde mener vi tager vare på patienterne fra starten af, så de blandt andet ikke kommer ud i unødige problemer i forbindelse med deres sygdom, siger Marianne Jensen.

- Det kursus de to sygeplejersker Bodil Davidsen og Merete Lehmkuhl deltog i omhandlede netop også børnepsykiatri. Og meningen er at kurset også bliver tilbudt medarbejdere i Midt- og Sydgrønland, understreger Marianne Jensen.

Marianne Jensen opfordrer iøvrigt kommunerne til at gøre noget mere for at psykisk syge kan komme til at bo i bokollektiver, men hun understreger samtidig, at vi må fastholde, at mennesker bibeholder omsorgen for hinanden.

- Til brug for kriser har vi venner og familie. Vi kan ikke bare læsse vore problemer over på væsnerne. Det skal dog ikke afholde os fra at uddanne det personale, der er behov for. Men vi må ikke glemme at hjælpe hinanden, understreger Marianne Jensen.