Indsigt: Periode: Juli 1996

Periode: Juli 1996


Boligseminar

Leif Ellebæk Motzfeldt
Torsdag d. 18. juli 1996

En nyskabelse her er tankerne om bindende kontrakter mellem de 2 parter, der finansierer boligbyggeriet, nemlig hjemmestyret og den enkelte kommune. Ganske interessante tanker, som fortjener at blive overvejet nøjere.

Alene-sygeplejerske på et sygehus normeret til 3 sygeplejersker

Lisbeth Høy
Onsdag d. 17. juli 1996

Et andet stort forsømt område var det forebyggende arbejde. Jeg tænker her især på de mange provokerede aborter, volden, spiritusmisbruget, seksualovergrebene, selvmordene

Nye arbejdsmetoder på en sygeplejestation

Ida Buch-Lorentsen
Onsdag d. 17. juli 1996

I loven som er trådt i kraft pr. 1/1 1996 står der bl.a., at sygeplejerske ikke må diagnosticere og behandle patienter, dette må kun læger. Da der jo ikke er læge her i bygden, har vi valgt, at løse problemet på denne måde:

Beretning for 1995 for Tegnestuen Nuuk

Tegnestuen Nuuk A/S
Mandag d. 1. juli 1996

Der er ikke udsigt til bedre indtjeningsforhold i rådgiverbranchen, da der ikke er udsigt til større nybygningsopgaver. Bestræbelserne på at reducere omkostningerne må derfor fortsættes. Tegnestuen er dog fortsat indstillet på at skulle beskæftige praktikanter