Periode: August 1996

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Ting af betydning for en bedre sundhed i bygderne

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 29. august 1996

Det er svært at skaffe uddannet arbejdskraft til bygderne. Også jordemødre har fået smag for det lette liv i byerne, og sundhedsmedhjælpere er vi simpelt hen holdt op med at uddanne. Nu uddanner vi i stedet vores egnerigtige sygeplejersker, og det er en almindelig forventning at disserigtige sygeplejerskerikke har et liv i bygderne placeret højest i deres karriereplan.

Som lovgivere må vi lære at beherske os

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 15. august 1996

Lad os afskaffe disse licensregler, som efter min opfattelse ikke tjener noget fornuftigt formål. Og så iøvrigt indlede en anden form for jagt - jagten på overflødig lovgivning!

Skiltereklame for unfair konkurrence

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 15. august 1996

Det er sabotage mod en overordnet politisk målsætning om at give de private en chance og indskrænke det offentliges virksomhed til det, vi kun kan gøre ordentligt og billigt i fællesskab - som for eksempel at drive et lufthavnsvæsen, et sundhedsvæsen eller en energitjeneste

Grundlovssclerose

Lars Adam Rehof
Søndag d. 4. august 1996

Grønland er en del af rigsfællesskabet. Mange problemer der kun diskuteres i Danmark, burde interessere os her i Grønland fuldt så meget. For eksempel den gangværende diskussion om grundloven og opdelingen i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt: Domstolene skal bistå vælgerne og borgerne med at lovgiverne til stadighed overholder grundloven. Derfor må domstolene ikke være fortæt sammenvævet med den lovgivende magt.