Periode: September 1996

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Landsstyreformandens åbningstale ved landstingets efterårssamling l996

Landsstyret
Fredag d. 27. september 1996

Også undersøgelserne omkring mulighederne for krydstogprojekter og Apussuit tegner lovende for de fremtidige udviklingsmuligheder for beskæftigelsen på denne front

Grønland svigter ikke

Benedikte Thorsteinson
Onsdag d. 11. september 1996

Det tager sin tid at opbygge et forsvarligt tilbud til de handicappede. Det er således ikke manglende vilje, der gør, at de mest plejekrævende patienter forbliver i Danmark, men et spørgsmål om, at man vælger de bedst forsvarlige plejemuligheder, der er i øjeblikket.

Det var da en underlig mistænksomhed

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 9. september 1996

Da Sundhedsudvalget under sit besøg på Vordingborg Amtshospital i maj måned, ønskede at se andre afdelinger end de to grønlandske, var svaret: "Det var da en underlig mistænksomhed!". Det kunne ikke lade sig gøre.

Giv også kulturen en chance

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 9. september 1996

Indtægterne fra skiltereklamer skal tilfalde Mediefonden, der så for første gang får en fast indtægtskilde til at opfylde fondens formål: økonomisk støtte til udgivelse af bøger, tidsskrifter og blade på grønlandsk, økonomisk støtte til film- og videoproduktion med videre..