Indsigt: Nøgletal for Grønland i 1995/96

Nøgletal for Grønland i 1995/96

pr. 1. januar 1996: 55.863, heraf 48.679 personer født i Grønland - i byer 45.311, i bygder 9.758, i stationer 797.

Mandag d. 16. december 1996
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Politik, Økonomi.

DL>
Middeltemperatur 1995:
Januar: fra -29,8 C (Kangerlussuaq til -5,0 C (Nanortalik)
Juli: fra 5,4 C (Illoqqortoormiut) til 11,6 C (Kangerlussuaq)
Befolkning:
pr. 1. januar 1996: 55.863, heraf 48.679 personer født i Grønland - i byer 45.311, i bygder 9.758, i stationer 797.
Middellevetid:
(gns. 1989-93): mænd 60,3 år, kvinder 67,9 år.
Produktion:
Bruttonationalprodukt 1994: 6.731 mio. kr.
BNP pr. indbygger: 121.000 kr.
Indkomst:
Disponibel bruttonationalindkomst 1994: 9.439 mio. kr.
Disponibel BNI pr. indbygger i 1994: 170.000 kr.
Vareeksport:
31% af bruttonationalproduktet i 1994.
Landstinget:
Mandater i Landstinget efter landstingsvalget 4. mars 1995:
Siumut 12 mandater
Atassut 10 mandater
Inuit Ataqatigiit 6 mandater
Akulliit Partiiat 2 mandater
Kandidatforbundet 1 mandat
Landsstyret:
Medlemmer repræsenterende Siumut 5, Atassut 2.
Folketingsmedlemmer:
Atassut 1, Siumut 1