Indsigt: Periode: Marts 1997

Periode: Marts 1997


Om aflønning og uddannelse af sygeplejersker

Sygeplejestuderende v/Peqqissaanermut Ilinniarfik
Mandag d. 24. marts 1997

Hvis man fremdeles fra Landsstyrets side ønsker, at det grønlandske sundhedsvæsen i højere grad skal kunne bemandes med grønlandsk uddannnede og grønlandsksprogede dygtige sygeplejersker, som kan arbejde til gavn og glæde for hele den grønlandske befolkning, må man i sagens interesse tilbyde de sygeplejersker, som skal være med til at oplære os som studerende, anstændige ansættelsesvilkår.

En politisk korrekt Philip Lauritzen

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 19. marts 1997

I forhold til den nuværende grønlandske politiske virkelighed fremtræder bogen derfor både tand - og harmløs. Med andre ord en politisk korrekt Philip Lauritzen, i sig selv en absurditet.

Sikkerhedschef: Thule-arbejderne kom ikke i nærheden af den bestrålede havis

Erik Stubbe-Teglbjærg
Onsdag d. 19. marts 1997

Siden hjemkomsten fra Thule er godt 60 personer døde af kræft. Erik Stubbe-Teglbjærg er imidlertid overbevist om, at Thule-arbejderne ikke er blevet syge af deres arbejde på Thule.

Betonslum

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. marts 1997

Paratviden har sit eget liv - uafhængigt af tilværelsens klamme kendsgerninger, men den trives naturligvis bedre og mere frejdigt, jo længere væk den er fra den dagligdag den hævdes at stamme fra. Det er derfor vi ved så meget om årsagerne til hungersnød i Afrika og så lidt om de hundredevis af tomme boliger i Grønland

RANDs rapport om deponering af skrottede atomvåben

Hjemmestyret
Mandag d. 10. marts 1997

Uautoriseret oversættelse til dansk af kapitlet "Mulige lokaliteter og deres egnethed" i RANDs rapport om deponering af skrottede atomvåben
Tilknyttede tekster:

"Atom-fængsel" i Grønland - RAND rapporten

RAND
Mandag d. 10. marts 1997

Her er den originale (engelsksprogede) rapport fra RAND, hvori der blandt andet peges på Grønland som et muligt sted en sikker deponering af materiale til fremstilling af kernevåben. De afsnit der specielt har interesse for os her i Grønland er fremhævet med grønt.
Tilknyttede tekster:

En snak om ingenting

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. marts 1997

Nogle får straks dollartegn i øjnene. Det gælder flere politikere og enkelte medlemmer af den lille, men vedholdende selvstændighedsgruppe, hvis ønsker om løsrivelse fra Danmark er blevet bremset af Grønlands manglende evne til økonomisk at stå på egne ben.

Kan du bevise det? - Om pressens ugidelige lethed

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 4. marts 1997

Det er sådanne indslag i aftenradioavisen, der får folk til at lytte. Det er journalistik, der mænger sig med de store internationale radio- og TV-stationer, hvor lytter- og seertallet skal maksimeres og tankevirksomheden skal geares til sæbereklamer og midler mod hårtab