Indførelse af erhvervsmæssigt boligbyggeri

Afsluttende kan oplyses, at landsstyret snarest muligt vil foranledige de skattemæssige afskrivningsregler ændret, således at boligbyggeri bliver afskrivningsberettiget for selskaber som foreslået.

Mandag d. 9. juni 1997
Landsstyret
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Økonomi.

FM 1997/61

Forslag til landstingsbeslutning om at erhvervsmæssig opførelse og drift af boliger skal omfattes af reglerne om skattemæssige afskrivninger.


Svarnotat
(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

Med det formål at åbne for privat finansieret erhvervsmæssigt boligbyggeri foreslår landstingsmedlem Anders Nilsson, på vegne af Atassut, at reglerne for skattemæssige afskrivninger ændres, således at udgifter til erhvervsmæssigt boligbyggeri kan afskrives.

Som bekendt lægger landsstyret stor vægt på at få øget boligbyggeriet, hvilket senest bl.a. fremgår af tillægsbevillingslovforslaget samt politisk-økonomisk redegørelse 1997.

Derfor er landsstyret også orienteret mod alternative modeller til fremme af boligbyggeriet. som landstingsmedlem Anders Nilsson's forslag er udtryk for.

Imidlertid kan den foreslåede ændring af afskrivningsreglerne ikke alene forventes at medvirke til privatfinansieret erhvervsmæssigt boligbyggeri.

Som forslagsstilleren selv indirekte er inde på, forudsætter investeringer af den art, at investor har udsigt til et afkast, som modsvarer alternative investeringsobjekters afkast både i størrelse, sikkerhed og varighed. Og netop disse forudsætninger er formentlig p.t. ikke til stede i tilstrækkelig omfang.

Der sigtes her bl.a. til lejeforordningens bestemmelser om huslejestørrelse (investors afkast), det offentliges og deres virksomheders muligheder for at indgå langtidslejekontrakter (inve-stors sikkerhed og afkastlængde) samt boligsikringsordningen for såvidt angår privat boligbyggeri.

Derfor vil landsstyret straks tage initiativ til analyse og beskrivelse af modeller for privat boligbyggeri til supplering af offentligt boligbyggeri, herunder personaleboliger.

Konkrete tiltag vil herefter blive indarbejdet i landsstyrets forslag til finanslov for 1998.

Afsluttende kan oplyses, at landsstyret snarest muligt vil foranledige de skattemæssige afskrivningsregler ændret, således at boligbyggeri bliver afskrivningsberettiget for selskaber som foreslået.