Indsigt: Åh nej, ikke ham!

Åh nej, ikke ham!

Mikael Petersen siger, at både hans og Peter Grønvolds kemi passer bedre på et samarbejde med Inuit Ataqatigiit, men for stabilitetens skyld kan samarbejdet med Atassut fortsættes frem til næste valg.

Onsdag d. 24. september 1997
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik.

DET ER VIGTIGT, at landsstyreformandens tilbagetræden ikke skaber ustabilitet og politisk kaos. Men det er der ikke desto mindre lagt op til med de planer, som den fungerende Siumut-formand Mikael Petersen lufter for AG (læs side 3). Sammen med Peter Grønvold Samuelsen lægger han op til et brud med Atassut, om ikke før, så efter næste valg.

Mikael Petersen og Peter Grønvold Samuelsen førte sig frem som et par hidsige spækhuggere, da de i sommer faldt over Atassut og Daniel Skifte efter partiets afstandtagen fra tanken om at placere atomsprænghoveder i Grønland. Men de fik så læsterlige klø af Lars Emil, at vi længe ikke har hørt noget fra dem.

Nu har Lars Emil imidlertid trukket sig, og banen er fri. Mikael Petersen siger, at både hans og Peter Grønvolds kemi passer bedre på et samarbejde med Inuit Ataqatigiit, men for stabilitetens skyld kan samarbejdet med Atassut fortsættes frem til næste valg.

Hvis det er op til de to brushaner bliver Peter Grønvold Samuelsen landsstyreformand og Mikael Petersen, der har en teknisk uddannelse bag sig, skal så være landsstyremedlem for erhverv, trafik og forsyning.

Det er ikke det billede vi her på redaktionen ser for os, hvis stabiliteten i grønlandsk politik skal sikres.

Med risiko for at blande sig i noget, han ikke burde, sagde landsstyreformanden på et pressemøde fredag, at han håbede landsstyresamarbejdet med Atassut kan fortsætte. Det samme siger Jonathan Motzfeldt på denne side i dagens avis. Men det er ikke det, Mikael Petersen nu lægger op til. Han vil selv være landsstyreformand, når den tid kommer, og det bliver han lettest ved at lave en handel med Peter Grønvold Samuelsen og måske en forhåndsaftale med Inuit Ataqatigiit.

Det kommer ikke bag på AG, at Lars Emils afgang kan give anledning til nogle udskiftninger i landsstyret, men det var ikke dette, vi havde forestillet os.

AT SIKRE kontinuiteten i grønlandsk politik bør i forbindelse med landsstyreformandens afgang midt i en valgperiode være en væsentlig opgave. Næste valg kan så åbne nye muligheder, som til den tid bør overvejes, og det kan da godt være, at en ny landsstyrekoalition til den tid bør overvejes. Men som landet ligger i øjeblikket her kort efter hjemtagelsen af råstofforvaltningen og efter, at de rigsfællesskabelige forsikringer mellem Danmark og Grønland har ryddet nogle misforståelser af vejen, er det rigtigst at holde fast i det, der er sat i gang.

Det vil næppe kunne gennemføres med de to konfliktsøgende brushoveder ved roret. Her på avisen havde vi ikke undret os, hvis Peter Grønvold Samuelsen var et af de landsstyremedlemmer, der ville blive udskiftet 19. september, og vi har svært ved at forestille os ham som Grønlands førstemand. Det er længe siden, han var Lars Emils kronprins. Den status har han for længst sat over styr, og der er ingen konsekvens i at sætte ham på tronen.

Det er i det hele taget ikke nemt at finde yngre politikere, der i alt fald i øjeblikket er i stand til at løfte ansvaret efter Lars Emil Johansen. Det er et job, der kræver format, overblik og dygtighed. I øjeblikket kan vi ikke få øje på andre end Jonathan Motzfeldt, som her og nu er i stand til at klare jobbet. Han kender det, for han har haft det før, og det drikkeri, der i sin tid diskvalificerede ham i stillingen, har han skilt sig af med. Oven i købet er han de senere år gået fra den ene succes til den anden. Alle de umulige opgaver, han har fået i hovedet, har han løst overordentlig tilfredsstillende.

POLITISK STABILITET er nødvendig i forhold til den verden, der omgiver os. Tilliden til Grønland er størst, hvis samarbejdspartnere og investorer udefra ved, hvad de har at rette sig efter.

Det betyder naturligvis ikke, at man stædig og reaktionært skal holde fast i alt, hvad der er prøvet. Selvfølgelig skal vi forny os, men det skal være med fremskridt og landets helhed for øje. Det, der nu skal ske, handler ikke om Mikael Petersens karriere, men om Grønland og om, hvad der tjener landet bedst.

Hvis man har et bedre bud på enkelte landsstyremedlemmer, ja så skift de gamle ud. Det er helt i orden, og der kunne godt foreslås et par fornuftige udskiftninger. Men lad være med at lave rævekager, der kun imødekommer personlige ambitioner.

Valget ved Siumuts sidste landsmøde gav ikke mandater til at løse de aktuelle politiske problemer, og derfor var det måske en idé, at Siumut indkaldte til et ekstraordinært delegeretmøde for at drøfte situationen og vælge en ny formand.