Periode: December 1997

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

En dødfødt idé

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. december 1997

Den forbedrede effekt på nogle få hundrede kroner for den store lavtlønsgruppe, som den progressive beskatning trods alt kunne give, kan vi meget lettere skaffe til veje ved at hæve bundgrænsen med det nødvendige beløb. Det er enklere, billigere og har ingen uønskede bivirkninger.

Læger koster penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 12. december 1997

I går, onsdag, rejste to læger fra Narsaq, hvorefter byen er uden læge indtil videre. En hel by med masser af mennesker, unge og gamle, som kan blive ramt af en hvilken som helst sygdom, der kræver hurtigt og dygtig lægebehandling.

Thule-sagen, løgnens univers

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 12. december 1997

Poul Brink, der aktuelt er TV-A journalist, har skrevet en bog om vel nok sit livs største nyhedshistorie: den om H.C. Hansen brevet fra 1957, der inddirekte gav amerikanerne lov til at have A-våben på og over Thule-basen.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 6. Litteratur

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Telemedicin i Norden og Betænkninger, rapporter mv.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 5. Spørgsmål

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Generelt betyder anvendelsen af telemedicin, at undersøgelse og behandling kan ske decentralt på et lokalt sygehus, medens diagnose og behandlingsforslag sker på en specialafdeling. Dette vil indebære to markante fordele. Undersøgelse og behandling kan ske nær patientens bopæl.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 4. Scenarier

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Vi begynder i det fjerne, hvor det er indlysende at anvende telemedicin, nemlig ved de danske fredsbevarende styrker på Balkan.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 3. Handlingsplan

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Vi skal fremhæve, at påstanden om, at telemedicin ikke er relevant i Danmark i større omfang, fordi Danmark er et land med begrænsede geografiske afstande, ikke holder for en nærmere overvejelse. Telemedicin vil under alle omstændigheder vinde indpas i Danmark.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 2. Hvad er telemedicin

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Moderne telemedicin ophæver mangfoldige af de begrænsninger, der ligger i afstanden fra patienten. Hjælpen kan ydes på et langt bedre grundlag, herunder med synets hjælp og med minimal forsinkelse, med en samtidig tovejs lyd-, data- og billedkommunikation (interaktiv video).

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 1. Projektets baggrund

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Heller ikke i Sygehuskommissionens betænkning "Udfordringer i sygehusvæsenet" (1997) indgår - bortset fra spredte bemærkninger - overvejelser om anvendelse af telemedicin.

Telemedicin, Teknologirådets rapport

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Telemedicin er ikke en ny og kompliceret teknik. Telemedicin er multiple sundhedsfaglige ydelser og handlinger lagt ind i en ramme af kommunikationsteknik, som har været under udvikling ihvertfald siden telegrafiens oprindelse, og som nu er under hastig udvikling.

Hele landet bør protestere mod Nuuk kommune

Sermitsiaq
Fredag d. 5. december 1997

Hvis Nuuk er så rig, som kommunalbestyrelsens handlinger tyder på, er der noget galt med udligningsordningen med landets fattigere kommuner.

Løn og glade dage

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. december 1997

JULEN STARTEDE i weekenden. Det var nemlig også 1. søndag i advent, og chaufføren kom til at tænke på engang for næsten 30 år siden, da en aftenstund med julestjerner i vinduerne forløb lige så sindssygt som i fredags. En række rystende oplevelser på vej hjem, som hver for sig burde være enestående og sjældne.

Golfbane i døgndrift

Nuuk Ugeavis
Onsdag d. 3. december 1997

Kommunalbestyrelsen i Nuuk har i enighed besluttet sig for, at byen skal have en golfbane. Banen vil få ni huller og koster 4.200.000 kroner.