Statsministeren og iværksætterne

Tankerne om liberalisering og privatisering bliver hentet frem ved højstemte lejligheder, men når det kommer til benhårde realiteter i landstingssalen, viger selv et liberalt parti som Atassut tilbage for et øget privat engagement i det grønlandske erhvervsliv.

Torsdag d. 6. august 1998
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Erhverv, Politik.

I ET LAND SOM Grønland, hvor alt fra den største trawler til det mindste søm bliver importeret, er der store muligheder at gribe for den dynamiske og ivrige iværksætter.

I Grønland kan alting lade sig gøre
I ET LAND SOM Grønland, der sammen med naturgivne grænser og indgroet vanetænkning er præget af et stærkt centralistisk, men alligevel slingrende politisk system, er der mange barrierer at overvinde for den dynamiske og iderige iværksætter.

I Grønland kan ingenting lade sig gøre
STATSMINISTER Poul Nyrup Rasmussen er stærkt engageret i det grønlandske erhvervsliv og dets arbejdspladser, og Great Greenland, Royal Greenland og Amutsiviit fyldte godt op i kalenderen på rundrejsen i Sydgrønland.

Med sin rod i den danske fagbevægelse ved Poul Nyrup Rasmussen, at gode og stabile arbejdspladser er lige så nødvendige som ledighed og passivitet er ødelæggende for et menneske.

Poul Nyrup Rasmussen advarede ved flere lejligheder Grønland på at satse på et enkelt erhverv. Det kan som torskefiskeriet tidligere i dette århundrede give en øjeblikkelig gevinst, mens desto større er smerten, når torsken forsvinder.

Statsministerens råd til landsstyreformand Jonathan Motzfeldt var derfor at skabe grobund for et så varieret et erhvervsliv som muligt, så sårbarheden overfor dårlige konjunkturer, naturskabte svingninger og skærpet international konkurrence bliver formindsket.

Det er et godt råd, som landsstyreformanden bør tage med hjem og præsentere på sit næste landsstyremøde.

SELVFØLGELIG ER DET grønlandske landsstyre opmærksomme på disse problemer, men foreløbigt et det mest blevet til tom snak.

Jonathan Motzfeldts forgænger på landsstyreformandsposten trak i begyndelsen af 1990'erne en hvid kanin op af hatten: - Giv de private en chance!

Dette smarte reklameslogan pacificerede i en årrække det private erhvervsliv, indtil det gik op for initiativtagerne på kysten, at meldingen skulle tages helt bogstaveligt.

En chance var netop en chance, og i et land som Grønland er det ingen chance.

ET GODT SPØRGSMÅL i debatten omkring erhvervsudvikling og iværksættere vil være: - Har Grønland i dag en erhvervspolitik?

Og svaret må retfærdigvis blive:- Ja, vi har mange!

Og det er netop problemet.

Landsstyret har i løbet af de seneste 19 år klamret sig til en magt, der i sin fuldkommenhed kan sammenlignes med lande som Cuba og Nordkorea. Det er ikke noget godt selskab at komme i.

Tankerne om liberalisering og privatisering bliver hentet frem ved højstemte lejligheder, men når det kommer til benhårde realiteter i landstingssalen, viger selv et liberalt parti som Atassut tilbage for et øget privat engagement i det grønlandske erhvervsliv.

Det er utroværdigt.

LØSNINGEN MÅ VÆRE en klar udmelding fra Grønlands Landsting og landsstyre om den fremtidige erhvervsudvikling og vilkårene for landets iværksættere.

Skal vi fortsat være sovset ind i et uigennemsigtigt system, hvor politikerne taler med to tunger. På den ene side skal de private have en chance, og på den anden side skal de hjemmestyrejede virksomheder med landskassen i ryggen arbejde på konkurrecemæssige vilkår.

Eller skal vi etablere et nyt system, hvor de private løser de opgaver, som de private nu engang er bedst til at løse, og det offentlige løser de opgaver, som med solidaritet og ansvarsbevidst bedst løses i offentlig regi.

JONATHAN MOTZFELDT gav statsministeren et fingerpeg om den fremtidige erhvervspolitik i Grønland, da Poul Nyrup Rasmussen mødtes med erhvervsrådet i Qaqortoq.

- Vi har hidtil ført en politik, hvor alle i Grønland skulle have det lige dårligt. Et redskab til denne tvivlsomme ligestilling er ensprissystemet, som landsstyret vil ændre. Vi skal være solidariske i Grønland, men solidariteten kan også komme til udtryk i andet end prisen på en pose kartofler.

Meldingen til statsministeren var altså en højere grad af gennemskuelighed i den grønlandske erhvervsstruktur, så der kan blive iværksat og konkurreret på lige vilkår.

SAMTIDIG MED Poul Nyrup Rasmussens besøg i Sydgrønland var også landsstyremedlemmet for landbrug Paaviaaraq Heilmann på besøg hos de sydgrønlandske fåreholdere.

Paaviaaraq Heilmann sagde, at fåreholdererhvervet med tiden skal være selvbærende: - Vi er nødt til at trappe ned på indhandlingstilskud og gødningstilskud.

- Landsstyrets politik er fortsat at støtte iværksættere i opstartsfasen, men støtteordninger skal ikke være livsvarige ydelser, og de skal ikke gælde veletablerede virksomheder.

DET ER NYE toner, som må lyde godt i mange ører. Også i statsministerens.