Sælg Royal Greenland

Det er således ubegribeligt, at den nye Polar Raajat i Nuuk skal igennem det forhindringsløb, som tilfældet har været og stadig er, når man tænker på, hvor let Royal Greenland har haft ved at starte fabrikker rundt om i landet, og man først bag efter har opdaget konsekvenserne uden for hegnet. Historien om Aasiaat fabrikken og andre er ikke glemt.

Fredag d. 27. november 1998
Sermitsiaq
Emnekreds: Erhverv.

I lyset af den skærpede konkurrence i fiskeriet og med udskillelse af de samfundspålagte opgaver i Nuka A/S er tiden inde til at sælge Royal Greenland til private investorer.

Hjemmestyret blander sig ikke ret meget i driften af Royal Greenland. Men netop fordi det er en hjemmestyreejet virksomhed, er der en kolossal forventning til virksomheden om, at den fortsat skal sikre beskæftigelsen forskellige steder i landet.

Ligesom der konstant er en mistanke om, at hjemmestyret hjælper sin egen virksomhed overfor de nye konkurrenter, som er ved at komme op at stå.

Det er således ubegribeligt, at den nye Polar Raajat i Nuuk skal igennem det forhindringsløb, som tilfældet har været og stadig er, når man tænker på, hvor let Royal Greenland har haft ved at starte fabrikker rundt om i landet, og man først bag efter har opdaget konsekvenserne uden for hegnet. Historien om Aasiaat fabrikken og andre er ikke glemt.

Kun Nuuks borgmester Agnethe Davidsen har tilsyneladende format til at se betydningen af en ny privat rejefabrik ikke alene for Nuuk men for hele samfundet.

For at undgå mistanken om, at hjemmestyret støtter sin egen virksomhed og lægger forhindringer i vejen for konkurrenterne, vil det være en fordel, at afhænde den store koncern.

Private investorer i Royal Greenland kunne desuden hjælpe den nuværende ledelse i at styrke den forretningsmæssige drift. Både Lars Emil Johansen og Ole Ramlau-Hansen har tydeligt givet udtryk for, at de er glade for, at de samfundspålagte opgaver er skilt ud i Nuka A/S, så de kan koncentrere sig om den kommercielle produktion.

For at det skal lykkes at vende Grønlands flagskib til markedsøkonomi og kommerciel drift, er det nødvendigt, at hjemmestyret slipper tøjlerne.

Formålet er selvfølgelig, at koncernen skal give overskud og ad den vej skal kunne investere i nye overskudsgivende produktioner, der kan give nye arbejdspladser.

Som alle andre steder i samfundet skal holdninger og tankegangen vendes til, at vi skal etablere produktion for, at det skal give overskud, og at dette overskud skal investeres i nye overskudsgivende aktiviteter.

Når vi hører politikere, embedsmænd og hjemmestyreejede selskaber tale, siger de, at vi skal skabe nye arbejdspladser. Så længe der fokuseres på det, kommer de aldrig til at give overskud. Tankegangen skal vendes 180 grader.

Målet skal først og fremmest være økonomi og overskud, og så skal man sikre, at pengene investeres her i landet i nye overskudsgivende arbejdspladser.

Kun ved at afhænde Royal Greenland og gøre det uafhængigt af hjemmestyret, kan man få denne tankegang ind i virksomheden.

Et salg af virksomheden kunne samtidig betyde en tiltrængt saltvandsindsprøjtning i landskassen, som kan bruges til de vigtige samfundsopgaver, som hjemmestyre bør koncentrere sig om: Uddannelse, socialvæsen, ældreomsorg, boliger og sundhedsvæsen