Indsigt: Replik til Landsstyrets svarnotater om støtte til privat boligbyggeri og lov om ejerlejligheder

Replik til Landsstyrets svarnotater om støtte til privat boligbyggeri og lov om ejerlejligheder

Korrigeret for forskelle i renteudgifter skal en kommune kun betale halvt så meget i tilskud ved det fremlagte forslag i forhold til andelsboligbyggeri.

Mandag d. 17. maj 1999
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Boliger.

Landsstyremedlemmet for økonomi siger i sit svar, at en ret til at afskrive vil være et skjult tilskud til privat boligbyggeri.

Sådan opfatter jeg det ikke. Det er ve1 ikke mere skjult, end for eksempel de 67% der i dag gives som tilskud til andelsboliger.

Og det drejer sig kun om et tilskud på omkring 40%.

landsstyremedlemmet for økonomi siger efterfølgende, at forslaget vil medføre at kommunerne skal bære 2/3 af provenutabet - dvs tilskuddet i form af formindskede skatteindtægter.

Men hvad er det vi taler om?
  • En andelsbolig koster ca 1,5 mill. Kr.
  • heraf yder kommunen 500.000 kr. i tilskud - kontant ved byggeriets færdiggørelse.
  • en ret til at fradrage udgiften ved boligbyggeriet over skatten over 20 år vil kun koste kommunen 375.000 kr.
Korrigeret for forskelle i renteudgifter skal en kommune kun betale halvt så meget i tilskud ved det fremlagte forslag i forhold til andelsboligbyggeri.

Når den første forbavselse har lagt sig, er jeg sikker på at det her fremlagte forslag vil vinde i sympati ved nærmere gennemtænkning.

Jeg ser i spændt forventning frem til efterårssamlingen, hvor de to forslag - om fradragsret og ejerlejligheder - tages op igen i bearbejdet form.