Indsigt: OECD om Grønlands økonomi: En strategi for fremtiden

OECD om Grønlands økonomi: En strategi for fremtiden

I denne rapport fremlægges resultaterne af et case study af den økonomiske situation og udviklingsmulighederne i Grønland, som har en særlig status i kongeriget Danmark. Dette case study er gennemført i sammenhæng med nogle undersøgelser af regional konkurrenceevne og tiltag i de fjerntliggende landområder.

Fredag d. 21. maj 1999
Henrik Thomasen
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

FORORD
  1. Resume og anbefalinger
  2. Vigtige karakteristika ved Grønlands økonomi
  3. Modernisering af den offentlige sektor
  4. En bedre fungerende økonomi
  5. Forbedringer af arbejdsmarkedet den menneskelige kapital og iværksætterkulturen
  6. Erhvervsstruktur og fremtidig udvikling
  7. Referencer
  8. Udvidet indholdsoversigt

FORORD

I denne rapport fremlægges resultaterne af et case study af den økonomiske situation og udviklingsmulighederne i Grønland, som har en særlig status i kongeriget Danmark. Dette case study er gennemført i sammenhæng med nogle undersøgelser af regional konkurrenceevne og tiltag i de fjerntliggende landområder.

Selv om det på nogle måder er et ekstremt eksempel, så deler Grønland mange karakteristika med de isolerede og tyndtbefolkede områder i andre OECD-lande og kaster således lys over de mest almindelige udfordringer i sådanne områder. De grønlandske myndigheders bekymringer vedrører arbejdsløshed og underbeskæftigelse samt nedgang i de traditionelle aktiviteter, fortsat afhængighed af offentlige ydelser og den deraf følgende underminering af iværksætteraktiviteten, den offentlige sektors dominans i økonomien og et utilstrækkeligt uddannelsesniveau. Disse problemer forstærkes af Grønlands geografiske isolation og lave befolkningstæthed, men andre fjerntliggende områder har vist, at disse dobbeltudfordringer kan overvindes. Det første mål med dette case study er at finde måder, hvorpå der opnås en mere dynamisk økonomi gennem tilpasninger af den makroøkonomiske politik og opmærksomhed på de vigtigste strukturelle forhindringer, på både efterspørgsels- og udbudssiden. Et andet mål er at udforske de forskellige muligheder for økonomisk udvikling i Grønland, der, ligesom i andre fjerntliggende områder, kunne omfatte turisme, nicheproduktion, diversificering og styrkelse af traditionelle aktiviteter.

Projektet er fuldt finansieret af de grønlandske myndigheder og gennemføres af Rural and Regional Development Programme under OECDs Territorial Development Service. I projektet anvendes en standardmetode, som er udviklet til lignende undersøgelser af lande og områder inden for OECD. Metoden omfatter en lang række møder - mellem internationale eksperter og repræsentanter fra såvel offentlige som private organisationer - afholdt under besøg i Grønland i slutningen af 1998 og tidligt i 1999. Den endelige rapport blev udarbejdet af Henrik Thomasen med assistance fra Mario Pezzini, Patrick Dubarle og Andrew Davies. Teksten blev oprindeligt skrevet på engelsk, men den findes også på fransk, dansk og grønlandsk.