Indsigt: Hør lærere og pædagoger før dannelse af Børneråd

Hør lærere og pædagoger før dannelse af Børneråd

For eksempel kan et barn sige: Jeg græd forfærdeligt, da mine forældre købte hash for 200 kroner i går. Et andet barn siger: Jeg blev rigtig vred, da min mor købte hash for 1000 kroner.

Torsdag d. 27. maj 1999
Benedikte Vahl
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Landstinget har debatteret dannelsen af Børneråd, og heldigvis er beslutningen udskudt til senere, fordi høringerne har været mangelfulde.
Vi, som har med børn at gøre til daglig, har grundlæggende viden og vurderinger, som man udmærket kan bruge i høringerne.

Der er mange kommuner i Grønland, hvor fremgangsmåderne er forskellige fra sted til sted. Man kan sagtens få gode ideer ved at høre nogle kommuners fremgangsmåder.

Og jeg vil gerne vide, hvordan vi skal rådgive børnene? Bagom forældrene? Disse spørgsmål udspringer af, at vi hører nogle forfærdelige ting fra børnene.

For eksempel kan et barn sige: Jeg græd forfærdeligt, da mine forældre købte hash for 200 kroner i går. Et andet barn siger: Jeg blev rigtig vred, da min mor købte hash for 1000 kroner.

Børn, der kommer med sådanne udtalelser, går i 3. klasse. Vi kan se på børnene, at de taler sandt og mærke, at de ikke har det godt.

Barnet kan ikke bebrejde sine forældre, og vi kan ikke blande os, fordi vi ingen beviser har. Og hvad sker der så med barnet, når vi siger det til forældrene?

Bliver barnet bedt om holde kæft, får skideballe eller tysset ned, og får det dårligere med sig selv?

Vi vil ikke blive stemplet som sladrehanke, fordi vi ingen beviser har, og på den anden side siger vi ikke noget, når vi tænker på tavshedspligten.

Derfor må tavshedspligten tages med i vurderingen, når man skal til at stifte Børnerådet.

Når vi kan se, et barn har et problem, henvender vi os til forældrene. Men forældrene kommer med en masse undskyldninger og får sagen vendt på hovedet, og derved kan vi ikke gøre noget.

Ved sådanne hændelser burde vi, ud fra vores vurderinger, kunne henvende os til Børnerådet uden om forældrene, så vi kan hjælpe børnene. Ikke for at klandre forældrene, men for at hjælpe et barn, der har problemer

Jeg vil håbe, at jeg vil få støtte til mit forslag.