Ungdommen svigtes groft i Nanortalik

Når man så hører om Nuuk kommunes planer om en svømmehal og diskussion om samme, undrer man sig over ,om vi bor i det samme land, , vi ville være glade for nogle få ordbøger.

Tirsdag d. 12. oktober 1999
Mads Hansen
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Børnene er vores fremtid lyder det tit og ofte fra vore politikere, sjovt nok især i forbindelse med diverse valg. Der burde da også satses betydeligt flere ressourcer på de mennesker, der til sin tid skal sikre os andre en rimelig levestandard i alderdommen.

Forholdene for børn og unge specielt her i Nanortalik er efter min mening under al kritik.

Man har fra kommunal side utallige gange gennem de sidste 20 år brugt skolen som et sted , hvor man lige kunne finde de 400.000 man stod og gerne ville bruge andre steder, og nu gør det altså ondt.

Den sidste opgørelse fra direktoratet for Kultur & Undervisning viser nu tydeligt, hvor langt vi er kørt ned. Kun en skole i Grønland har et lavere lærertimeforbrug end Nanortalik, og det er en betydeligt større skole, hvor man kan have fordel af "stordrift". Tallet er fra sidste år, og vi er i år kørt endnu længere ned , da vi ikke mere har data-undervisning, grundet mangel på computere.

Det var blevet stillet os i udsigt, at vi ville få bevilget midler til opstart af data-undervisning igen, men dette er igen forsvundet ud af budgettet. Frem med kuglerammerne.Dette er vores år 2000 problem.

Der er i stedet politisk ønske om at opstarte kajak-roning som fag i folkeskolen-jeg troede naivt, at skolen skulle undervise for fremtiden og ikke fortiden !!

Kursustilbuddene til lærerne vil også næste år være meget beskedne. Vores kommune har afsat 230.000 kr til administrative kurser, men kun 21.000 til lærerkurser. Jo, vi satser skam benhårdt på "den gode skole" i Nanortalik !!

Ingen bøger har vi nok af, og ulovlig kopiering florerer i vidt omfang.Vi har selvfølgelig mulighed for at låne bøger fra Undervisningscentralen Pilersuiffik, men her i kommunen har man en speciel regel, der siger, at hvis en elev smider en bog væk herfra, skal LÆREREN betale den. Dette har selvfølgelig medført, at lærerne er meget tilbageholdende med at låne bøger udefra, da de i givet fald skal have penge med på arbejde.

Det kan næppe overraske nogen , at det ikke lige netop er arbejdsglæde der stråler ud af lærerne, når de tropper op til den daglige kamp om kopimaskinen.

Også de muligheder man tilbyder de unge i fritiden er beskedne.Sammenligner vi os med en by som Narsaq, som har nogenlunde samme størrelse, har man her fritidsundervisning for unge til og med 11 klasse. Fritidsundervisningen for 9-11 klasse er sparet væk for mange år siden i Nanortalik.

I Narsaq har man en musikskole, her i Nanortalik kan de unge gå og fløjte og smide sten i vandet, hvis de da nøjes med det.!

"Onkel Toms Hytte" - Nanortalik Ungdomsklub
Ja - men der er da en ungdomsklub i Nanortalik. Se billederne !!

Der er simpelthen ingenting - et billard, et bordtennisbord, en grøn lampe i det ene loftshjørne som skal udgøre aftenens lysshow - et fjernsyn med tilhørende træbænke, dette er byens tilbud til flere hundrede unge mennesker. Der er godtnok sat nogle penge af til renovering af de værste huller, men sålænge man kun satser 16.000 kr årligt til inventar får man reelt ingenting.

Vi har da også en hal i Nanortalik, og det er da også godt for dem, der interesserer sig for sport, forøvrigt er både hallen og klubben lukket hele sommerperioden, så der er der slet ingen ting !!

Når man så hører om for eksempel Nuuk kommunes planer om en svømmehal og diskussion om samme, undrer man sig over ,om vi bor i det samme land, , vi ville være glade for nogle få ordbøger.

Jeg håber, at vi voksne i Nanortalik kan slå os sammen og give de unge mennesker nogle bedre muligheder. Kære forældre , I skal forlange en anden prioritering af kommunens midler!Så mød op til kommunalbestyrelsens næste informationsmøde, og husk at informationen skal gå fra Jer til Dem !

Det hele behøver ikke at gå op i hat og briller, der er andre muligheder.

Husk det nu også på næste valgdag !!!!