Lykkelige er de, der uden censur og undertrykkelse kan ytre sig frit

40 minutters reduktion svarer til, at radioavisen er amputeret med hele 46 pct. Det bør opfølges op med tilsvarende bevillingsreduktion fra Landskassen.

Onsdag d. 13. oktober 1999
Karl Therkelsen
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Det er usmageligt:
  • når radioavisen grundet 10-minutters grænsen ikke kan tage hjemlige vigtige nyheder og argumentere tidspres som undskyldning, og derefter spille musik det næste kvarter.
  • når radioavisen, især morgenaviserne ikke viser velvilje til at medtage hjemlige nyheder, helt galt er det når alle 3 morgenaviser kun omhandler udenlandsk stof, der ikke kræver journalis-tiske, men oversætterkundskaber.
  • at radioavisen endnu ikke har lært at formidle nyhederne alsidigt, det er usagligt at bringe nyheder i æteren uden at bringe eventuel modspillers meninger.
Det vil være på sin plads at spørge om, hvorfor journalistskolen ikke har lært sine elever om brugen af høflighedsfraser som god morgen, fortsat god aften, eller for den sags skyld - f.eks. glædelig jul juledagen; ved start og slutningerne af radioaviserne, og hvad mon årsagen er når journalisterne ikke benytter ordet undskyld i stedet for "imaassaaq" sådan som man tit gør - ved fejl i sine oplæsninger.

I øvrigt:
  • er radioavisens telefoner ikke bragt i orden endnu, sådan som Sofia Geisler brugte det som undskyldning, da den trykte presse i sin tid spurgte radioavisens ansvarshavende redaktør om årsagen til radioavisernes reduktioner med hver 5 minutter.
Man skulle også tro, at redaktionens telefoner ud af Nuuk er blevet spærret, sådan som radioavisen ikke "gider" at arbejde med nyheder fra det øvrige Grønland. Enten er radioavisens såkaldte journalister tandløse, eller har tabt deres tandproteser, eller har fået politisk mundkurv. Respekteret er de i hvert fald ikke af de førende politikere.

Den tidsforbrug, radioavisen benytter den dag idag varer kun 35 minutter mod mindst 75 minutter tidligere. Mindst fordi, man tidligere også har aktuelt og lørdagskronik med hver ½ times varighed ud over de 75 minutter, samt at man har de gode morgenfladeudsendelser med dybdeborende journalistik, lytterinterviews, der handler om aktuelle, kulturelle som politiske begivenheder i det ganske land. Telefonen er jo en fin - ofte tids og økonomisk besparende - opfindelse, der bare venter på at blive flittigt brugt af saglige journalister.

40 minutters reduktion svarer til, at radioavisen er amputeret med hele 46 pct. Det bør opfølges op med tilsvarende bevillingsreduktion fra Landskassen, medmindre der kommer andre "boller" på suppen.