Politikere på bestyrelsesposter

Fra min side vil jeg sætte som mål, at man ikke længere handler politisk med formandsposterne, men at man arbejder for at besætte posterne med uddannede folk, for der er dygtige og fagligt velfunderede folk blandt os i Grønland. Hvorfor kan vi ikke udnytte dem i højere grad?

Tirsdag d. 19. september 2000
Mogens Kleist
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

I den seneste tid har Grønlandsflys bestyrelsesformand været fremme i pressen og udtalt at Grønlandsflys direktør er blevet afskediget. Jeg skal ikke komme nærmere ind på begrundelsen for afskedigelsen.

Men som landstingsmedlem vil jeg hermed fremsætte hvad befolkningen har efterlyst.

Man må hurtigst muligt løse den måde, hvor man får besat formandsposterne i de samfundsejede koncerner. På nuværende tidspunkt er det nemlig klart, at man indsætter politiske kammerater, der ikke direkte har relevans til arbejdet på formandsposterne. Der er mange eksempler på det, såsom: Tele Greenland A/S, Royal Greenland A/S, INI A/S, Nuka A/S.

På baggrund af mine rettigheder som landstingsmedlem vil jeg yiderebringe dette forhold til mine kolleger og naturligvis også koalitionen, så man hurtigst muligt retter op på denne form for besættelse af poster.

Vi er nemlig klar over at man handler med disse poster i forbindelse med dannelse af en landsstyrekoalition. Det er vel ikke sådan, at vi skal blive ved med at acceptere indsættelse af politiske kammerater på formandsposter med en årsløn på op til 200.000 kroner, som vi betaler.

Der bør også sættes spørgsmålstegn ved om koncernformændene er egnede til deres arbejde og om de gør deres arbejde omhyggeligt nok, samt om de skal have tilknytning til det politiske liv.

Fra min side vil jeg sætte som mål, at man ikke længere handler politisk med formandsposterne, men at man arbejder for at besætte posterne med uddannede folk, for der er dygtige og fagligt velfunderede folk blandt os i Grønland. Hvorfor kan vi ikke udnytte dem i højere grad?

Nu er der jo gået over 20 år siden hjemmestyrets indførelse, hvor man allerede dengang begyndte at indsætte politiske kammerater på posterne. Det har resulteret i store fejltagelser, som bekendt beløber sig op til mange millioner kroner. Tag blot Puisi A/S, Disko m.v. som eksempel.

Vi kan ikke blive ved med at acceptere disse forhold. Jeg håber at befolkningen og politikerne begynder at debattere denne problematik, og at vi vil arbejde os hen mod en løsning.