Indsigt: Børneinstitutioner, alderdomshjem og boligmangel

Børneinstitutioner, alderdomshjem og boligmangel

Boligmanglen, børnenes vilkår på de forfaldne institutionsbygninger og mangelen på ældreboliger svarer ikke til målsætningen om et sundt liv, og derfor må vi igang med at planlægge med henblik på de kommende år

Tirsdag d. 3. oktober 2000
Tommy Marø, Landsstyremedlem
Emnekreds: Boliger, Politik, Sociale spørgsmål.

Gennem mange år har politikerne diskuteret boligmanglen, som et problem, der skal løses hurtigst.

Det samme gælder for de vilkår vi byder børnene i Grønland, det vil sige på institutionsområdet og med hensyn til de meget forfaldne institutionsbygninger.

I dag er der ikke under 4.000 på boligventelisten på landsplan. Man må derfor sige, at vi politikere, må tage initiativ til at iværksætte omfattende løsninger på boligområdet hurtigst muligt. Man må kunne tilbyde boliger til såvel enlige som familier.

Når man tager Nuuk i betragtning er det glædeligt, at politikerne i kommunalbestyrelse og i landstinget er gået sammen om at løse den omfattende boligmangel.

De grønlandske kommuner har en ret ulige indtjening på skatteområdet. For at imødekomme dette må vi tænke i andre baner med henblik på finansiering.

Vi er klar over at Ittoqqortoormiit og Thuleområdet har store problemer indenfor institutionsområdet, ligesom problemet også er velkendt i resten af landet.

Boligerne til de ældre er meget mangelfulde og forfaldne på kysten. Vi må derfor med begyndelsen af det nye år gå i gang med at realisere de floskler, som er blevet udtalt gennem mange år, for at løse problemet.

Skønt gælden i landskassen er blevet nedbragt er bevillingerne for det næste år begrænsede. Derfor kan man ikke forvente at de ovennævnte problemer bliver løst hurtigt.

Vi må finde frem til en ny finansieringsmåde, hvilket er ensbetydende med optagelse af lån fra udlandet.

Boligmanglen, børnenes vilkår på de forfaldne institutionsbygninger og mangelen på ældreboliger svarer ikke til målsætningen om et sundt liv, og derfor må vi igang med at planlægge med henblik på de kommende år.