Frihed, lighed og broderskab

At landsstyreformanden med disse ord har indset, at der skal en ganske ekstraordinær politisk indsats til for at forhindre den tiltagende sociale polarisering, der har kendetegnet de første årtier med hjemmestyre

Fredag d. 5. januar 2001
Sermitsiaq
Emnekreds: Politik.

Børnenes og de unges uddannelse var et væsentligt element i landsstyreformand Jonathan Motzfeldts nytårstale til befolkningen.

I en usædvanlig direkte appel til de unge mennesker gjorde landsstyreformanden klart, at en god uddannelse er forudsætningen for en tryg og spændende tilværelse med indflydelse på egne forhold. Motzfeldt konstaterede desuden, at "vor vej mod større selvstændighed følges hånd i hånd med en stadig udvikling af vore kompetencer."

Atuarfitsialak - den gode skole - skal være fundamentet for kommende generationers uddannelse. Med den gode skole begiver vi os ifølge landsstyreformanden "ud i en udvikling, hvor der ingen vej er tilbage."

Måske kunne Jonathan Motzfeldt i stedet have sagt, at vi begynder forfra; han erkender jo, at samfundet med den gode skole omsider vil imødekomme nødvendigheden af at give børnene en god start på deres mangeårige uddannelsesforløb. Men sådan taler politikere og statsmænd ikke.

Der er dog al mulig grund til at ønske, at de landsfaderlige ord bliver til virkelighed. At politikerne i årene fremover lægger al smålig kiv og kævl til side og erkender, at en veluddannet befolkning, der matcher tidens krav, er forudsætningen for enhver udvikling af samfundet.

Uddannelse er ganske enkelt de kommende års hovedopgave. Uddannelse er forudsætningen for, at vi kan håndtere en hverdag, hvor den globale udvikling og verden omkring os kommer tættere og tættere på. En forudsætning for den menneskelige, kulturelle og faglige ballast, enhver samfundsborger har brug for i dag, noterede landsstyreformanden.

Hans vision er, at Grønland skal være et godt og gæstfrit hjem med plads til alle, der vil gøre en indsats - uanset alder, køn, fødested, sprog og religion.

Et folkehjem, hvor vi lever i demokratisk dialog om løsningen af samfundets problemer, store som små. Et samfund med dybe rødder i grønlændernes oprindelige kultur, men hvor borgerne samtidig mestrer at deltage i den globale udvikling.

Frihed, lighed og broderskab, proklamerede Motzfeldt i pagt med fortidens franske revolutionære og nutidens socialdemokrater.

"Vi arbejder her i Grønland i samme ånd," forsikrede han, og vi håber, at Jonathan Motzfeldt ikke blot var grebet af årsskiftets højtidelighed.

At landsstyreformanden med disse ord har indset, at der skal en ganske ekstraordinær politisk indsats til for at forhindre den tiltagende sociale polarisering, der har kendetegnet de første årtier med hjemmestyre.

En helt afgørende forudsætning for friheden, ligheden og broderskabet er - uddannelse.