Indsigt: Nyt aktiespil

Nyt aktiespil

Dersom en virksomhed har som målsætning at præstere et konkurrencedygtigt afkast, medfører det bl.a., at virksomheden ikke samtidigt kan være underlagt politiske rnålsætninger. De politiske målsætninger, de offentligt ejede selskaber i dag er underlagt, må derfor fjernes helt, forinden virksomhederne kan privatiseres

Fredag d. 12. januar 2001
Jesper Flensted Nielsen
Emnekreds: Erhverv, Politik.

GrønlandsBANKEN afholder igen i år aktiespil i samarbejde med Sermitsiaq. Det sker for at øge interessen for og kendskabet til aktieinvesteringer.

I det seneste års tid har pressen omtalt, at initiativtagerne bag projekter til udvinding af vand, guldminedrift og luftfartsvirksomhed ønsker at fremskaffe kapital ved salg af aktier til borgerne i Grønland. Desuden pågår løbende overvejelser om privatisering af en række offentligt ejede selskaber. En privatisering, der for eksempel kan ske ved, at Grønlands Hjemmestyre sælger sine aktier i de pågældende virksomheder til borgerne i Grønland og andre lande.

Forudsætningen for at borgerne skal ønske at købe aktierne og altså investere deres penge i yirksomhederne er, at virksomhederne præsterer et konkurrencedygtigt afkast. Endvidere at virksomhederne har en åben informationspolitik, således at investorerne har mulighed for at følge med i og vurdere virksomhedens løbende situation, fremtidige udvikling og indtjeningspotentiale.

Dersom en virksomhed har som målsætning at præstere et konkurrencedygtigt afkast, medfører det bl.a., at virksomheden ikke samtidigt kan være underlagt politiske rnålsætninger. De politiske målsætninger, de offentligt ejede selskaber i dag er underlagt, må derfor fjernes helt, forinden virksomhederne kan privatiseres.

I stedet kan de politiske målsætninger opnås via eksempelvis forbedring af rammebetingelserne for erhvervslivet, servicekontrakter og direkte tilskud til borgerne.

Samtidig må virksomhederne opgive den beskyttelse i form af eneretsaftaler, tilskud og konkurrencebegrænsninger, de i dag nyder godt af, og i stedet satse på effektiviseringer, innovationer og konkurrencedygtighed i et internationalt perspektiv.

At virksomhederne har en åben informationspolitik kan opnås ved, at de allerede nu begynder at leve op til de oplysningsforpligtelser, som børsnoterede selskaber rundt om i verden må overholde. Det indebærer blandt andet, at der som minimum offentliggøres halv- og helårsregnskaber, og at det sker indenfor en passende kort periode efter regnskabsperiodens afslutning.

Skal den enkelte borger i Grønland deltage i privatiseringen af de offentligt ejede selskaber, samt købe aktier i nye grønlandske virksomheder indenfor f.eks. minedrift, vandudvinding, luftfart osv., så er det helt nødvendigt, at borgerne kan investere under betryggende vilkår, svarende til dem der gælder på børserne rundt om i verden.

Derfor bør virksomhederne allerede nu begynde at leve op til de spilleregler, der gælder for børsnoterede virksomheder.