Viljen mangler

Hvis det ikke kun skal blive ved drømmerierne med hensyn til »Den gode Skole«, som vi nærer så store forhåbninger til, må man tage renoveringsarbejdet mere alvorligt for de mange nedslidte skolers vedkommende, så de i højere grad tilpasses »Den gode Skole«

Tirsdag d. 23. januar 2001
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Politik.

Skønt landsstyreformandens nytårstale indeholdt positive ting, kom han ikke ind på mere fortrøstningsfulde og opmuntrende forhold for samfundet, ej heller pegede han på løsninger og udveje til de mange problemer, vi har. Og det vil jeg vurdere som et tegn på formandens stadig stigende mangel på vilje.

Forhøjelse af rejekvoten blev nævnt, dog har man vist glemt, at fiskeri stadigvæk er landets hovederhverv, som til stadighed skaber store problemer for fiskerfamilier og arbejderfamilier på fabriks- og indhandlingsområdet!

Hvorfor udnytter man ikke produktionsanlæggene i bygderne i stedet for blot at lukke dem? Hvorfor udnytter man ikke disse steder mobile frysecontainere også til lynfrysning? Hvorfor bruger man ikke de dyre landingsbaner i forbindelse med eksporthandelen med fiskeprodukter?

Hvorfor afskediges grønlændere, der blandt andet har arbejdet, for nogles vedkommende som ledere, i en årrække på nogle fabrikker? Hvorfor bliver de erstattet af tilkaldte? Er det måske grønlandiseringsprocessen, der kører på den måde?

Landsstyret har ikke i nytårstalen brugt et eneste ord på vore dygtige idrætsfolk, som i stigende grad viser Grønlands ansigt udadtil, og det skønt også de har brug for ros, opmuntring og støtte. Er det landsstyrets sportspolitik?

Det blev sagt, at det går som det skal med turismen. Men faktum er, at landskassen har haft et tab på op til 40 millioner kroner på Disko-sagen, og de 10 millioner kroner, som man har lovet at få ind ved salget af "Disko" er "forsvundet" ud i den blå luft - hvad er der dog blevet af de penge?

Er det mon en forvaltning, når den går som den skal?

I nytårstalen udtalte landsstyret, at vi har bolig til alle, der kommer udefra. Har man glemt, at boligmangelen er et af de største problemer i Grønland?

Hvis det ikke kun skal blive ved drømmerierne med hensyn til "Den gode Skole", som vi nærer så store forhåbninger til, må man tage renoveringsarbejdet mere alvorligt for de mange nedslidte skolers vedkommende, så de i højere grad tilpasses "Den gode Skole".

Hvorfor nævner landsstyret ikke med et eneste ord de ældre, religionen og vores åndelige formåen i nytårstalen?

Til sidst vil jeg ønske alle borgere i Grønland et glædeligt nytår, og ønske dem alt godt.