Indsigt: Om kaffedrikkeri og mumlen i skægget

Om kaffedrikkeri og mumlen i skægget

Men landskassen har hele tiden spildt penge på ham, ved at han hele tiden må have tolkning og oversættelse, skønt han går ud af salen og bliver væk i lang tid, hver gang nogen går på talerstolen. Den eneste, der burde kritiseres, er den pågældende, der ikke forstår et ord af, hvad der bliver snakket om under kaffepauserne

Tirsdag d. 23. januar 2001
Otto Steenholdt
Emnekreds: Politik.

Anders Nilsson bør kraftigt kritiseres for i et radiointerview at have sagt, at landstingsmedlemmerne ikke forbereder sig og blot drikker kaffe dagen lang.

Jeg er forundret over, at hr. Nilsson vurderer, at andre partier ikke forbereder sig grundigt og kun at drikker kaffe dagen lang, for han kan jo umuligt have overværet deres forberedelser. Men hvis hans vurdering er rettet mod egne partifæller, så vil jeg, uden at kommentere det yderligere, henvise til partiets formand.

Jeg har haft denne mand som partifælle i lang tid, og har været formand for ham i forskellige udvalg. Han prøver at være politiker uden at sige noget, og når han bliver tiltalt, især på grønlandsk, på gruppemøder og i landstingssalen, forstår han ikke noget.
Atagu:

Et kammeratligt polyfyllastyre

Som et kuriosum til dette indlæg fra Otto Steenholdt må det være på sin plads at røbe, at for eksempel
den kommentar til Landsstyreformand Jonathan Motzfeldts åbningstale som Otto Steenholdt den 27. september 1999 læste op på vegne af Atassut
var skrevet af ... Anders Nilsson ...
Han er ikke nogen kompetent taler, han mumler ned i sit skæg, når han taler og kan ikke se folk i øjnene. Man kan ikke sige, at han er meget grundig i sine forberedelser, for han fremlægger aldrig sine "grundige" forberedelser i landstingssalen eller udvalgsmøderne.

Når han en sjælden gang bliver benyttet som ordfører for Atassut, lytter man ikke så meget til ham, og han kan ikke forsvare sine bemærkninger, når andre partier fremsætter kritik.

Når han af de få dansktalende i gruppen blev kritiseret for sine bemærkninger bliver han sur og helt mundlam, hvis han ikke går ud af grupperummet.

Når han anklager alle landstingsmedlemmerne så groft, kan man ikke sige andet end, at landstinget siden hjemmestyrets indførelse ikke har haft et andet medlem, der har fremsat så få forslag, som han. Det eneste forslag, som han har kæmpet forgæves for, blev ikke støttet af landstinget, og det drejede sig om afgiftsnedsættelser for indførsel af parfumer. I alle de år han har været landstingsmedlem, har han ikke fremsat andre forslag. Men når han vil udtale sig nedsættende om grønlændere, udenfor landstinget, hvor han ikke risikerede at møde genmæle, sparer han ikke på ammunitionen ... og beskylder dem for at være dumrianer.

Men landskassen har hele tiden spildt penge på ham, ved at han hele tiden må have tolkning og oversættelse, skønt han går ud af salen og bliver væk i lang tid, hver gang nogen går på talerstolen. Den eneste, der burde kritiseres, er den pågældende, der ikke forstår et ord af, hvad der bliver snakket om under kaffepauserne, og den, der sidder mageligt i landstingssalen uden at åbne munden, og som hele tiden bliver tolket for alle steder, måske unødvendigt.

På vegne af mine kolleger i landstinget svarer jeg hermed kraftigt på hans kritik.
Eksempler på indlæg fra Anders Nilsson i og omkring Landstinget og landstingsarbejdet i perioden 1995-2000