Indsigt: Hvor er de brede skuldre

Hvor er de brede skuldre

Det er på tide at gøre status med koalitionssamarbejdet her midt i valgperioden. Det er på tide, at man finder ud af, om Siumut vitterligt er i stand til at indføre højere skatter for højindkomstgruppen, for der vil ikke længere være grundlag for at fortsætte samarbejdet, hvis de ikke kan det

Tirsdag d. 23. januar 2001
Manasse Berthelsen
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Vi har ingen udfordringer
Hvor er grønlandiseringen?
De brede skuldre
Decentralisering


Det er altid spændende at høre på nytårstalerne af Dronning Margrethe, statsministeren og landsstyreformanden.

Gennem nytårstalerne fremsætter man jo mål for det nye år, og derfor har de indflydelse på befolkningen.

Vi har ingen udfordringer
Alt i alt er der ikke noget nyt i landsstyreformandens udtalelser, og det meste er gentagelser fra sidste år.

Når det drejer sig om en så vigtig tale, har jeg altid ment, at det er mest passende at bruge den til at pege på fælles mål for samfundet. I stedet for at det kun bliver brugt som en anledning til at fortælle om befolkningens udfordringer.

Hvis vi skal komme videre som et samfund, er det meget vigtigt, at vi har en følelse af at være et særskilt samfund, og at vi har nogle udfordringer. Men det tyder på, at landsstyreformanden ikke har kendskab til, at det grønlandske samfund står over for store udfordringer.

Landsstyreformanden misunder de unge for deres mange valgmuligheder men peger ikke på, hvordan disse muligheder kan udnyttes.

Det bør ikke være et mål, at man skaber mange muligheder for de unge, men man må undersøge og arbejde for, hvordan de mange muligheder kan udnyttes af grønlændere med henblik på styrkelse af det grønlandske folk.

Hvor er grønlandiseringen?
Grønlænderne har nu taget forskellige uddannelser i 40 år. Men hvor er initiativerne til at erstatte danskere på ledende poster? Det er nemlig ikke nok, at vi er veluddannede til bestemte opgaver, for nu må det være på høje tid at bane vejen for, at de mange veluddannede bliver indsat på de ledende poster inden for hjemmestyret, kommunerne, og forskellige selskaber og virksomheder.

Vi må kæmpe for, at lederuddannelserne påbegyndes.

De brede skuldre
Jeg er altid glad for den danske statsministers modige udtalelser om, at de brede skuldre kan bære de tungere byrder, skønt man i øjeblikket kæmper for at få fjernet topskatten med mere i Danmark.

I deres samarbejdsaftale har landsstyrekoalitionen nedfældet en hensigtserklæring om, at højindkomsgruppen skal betale højere skatter. Men landsstyreformanden kan ikke engang nævne det af skræk.

Det er på tide at gøre status med koalitionssamarbejdet her midt i valgperioden. Det er på tide, at man finder ud af, om Siumut vitterligt er i stand til at indføre højere skatter for højindkomstgruppen, for der vil ikke længere være grundlag for at fortsætte samarbejdet, hvis de ikke kan det.

På dette område er der også udfordringer, så vi får mod på og gejst til at inddrive flere midler til fordel for de mindrebemidlede i samfundet.

Decentralisering
Hvornår skete der sidst en udflytning af et forvaltningsområde til de andre byer på kysten?

Uanset hvor trættende spørgsmålet er blevet, bør man blive ved med at forfølge det.

Lad der ske en udflytning af et forvaltningsområde til kysten, da det ikke kun vil gavne den pågældende kommune, men også Nuup Kommunea, der er ved at sprække.