Hyrevognskørsel

De ... »problemer« består dog i misforståelser og kan løses meget enkelt, nemlig ved korrekt førelse af trafikbog/kørselsregnskab

Torsdag d. 8. marts 2001
Ferdinand V. Hammeken
Emnekreds: Erhverv, Politik.

I Atuagagdliutit A/G nr. 17, den 1. marts 2001 har Saaleeraq Johansen et læserindlæg med overskriften "Ikke mærkeligt, når de ikke selv har hyrevogne" og "pr. 1. januar 2001 koster alt penge, hvis man erhverver sig en hyrevogn, både for vognmand og chauffør".

Som bekendt vedtog Landstinget under efterårssamlingen 2000, at taxavognmanden kun skal betale halvdelen af den efter landstingslov om indførselsafgifter beregnede indførselsafgift af personbiler, der forfalder ved hyrevognens indførsel til Grønland. Taxavognmanden skal så stille sikkerhed i hyrevognen for den anden halvdel af afgiften.

For at kunne berostille halvdelen af indførselsafgiften er det yderligere en betingelse, at hyrevognen er forsynet med et kontrolapparat, der skal kunne registrere, om der har været passagerer i hyrevognen under kørsel, og som skal fungere i overensstemmelse med taxametrets tælleværk for besatte kilometer.

Det skal præciseres, at ovennævnte betingelser er gældende for taxavognmænd der ønsker at få afgiftslempelse ved indførsel af hyrevogn efter 1. januar 2001.

De skattemæssige "problemer" som Saaleeraq Johansen har nævnt i sit indlæg, opstår ved kørsel med en hyrevogn, der er forsynet med et kontrolapparat. Derfor har han ret, når han siger, at disse problemer ikke opstår ved kørsel i hyrevogne, der kun er forsynet med et taxameter. De i hans indlæg omhandlede "problemer" består dog i misforståelser og kan løses meget enkelt, nemlig ved korrekt førelse af trafikbog/kørselsregnskab. I forbindelse med chaufførvagtskift, hvor taxavognmanden kræver, at de to chauffører i fællesskab i samme vogn overbringer omsætningen til vognmanden, kan rubrikken "Kørsel uden taksameter" i trafikbogen anvendes eller at der føres særskilt regnskab for disse, hvor datoen, start- og sluttidspunktet samt taxameterbeløb føres.

Til sidst vil jeg tilføje, at Saaleeraq Johansen’s påstand om at forholdene efter 1. januar 2001 gør vilkårene for taxavognmændene værre ikke er rigtigt, tværtimod. For det første er det en økonomisk fordel for en taxavognmand, der ønsker at benytte sig af det nye regler og for det andet er det også en økonomisk fordel for en taxavognmand, der har installeret kontrolapparat og derved kan sikre at hans tab af kørselsindtægter ved "sort kørsel" minimeres.