Indsigt: NMD er ikke vejen til en fredelig verden

NMD er ikke vejen til en fredelig verden

Vi skal nok finde andre indtjeningsmuligheder, eksempelvis muligheden for at deponere den kolde krigs gamle og ubrugelige våben, som man ikke kan finde plads til

Torsdag d. 26. april 2001
Robert E. Peary
Emnekreds: Thule Air Base.

Da Irak angreb og besatte Kuwait, trådte verdenssamfundet til og befriede landet i fællesskab. For at undgå at det skete igen, kom Irak under de Forenede Nationers overvågning. Da man ikke kunne acceptere, at Serbien havde igangsat en etnisk udrensning af kroatere, kom de Forenede Nationer ind i billedet. I stedet for at se stiltiende på de lande, der udøver magtmisbrug, begyndte de Forenede Nationer at blande sig i de lande, der skaber ufred eller begår folkedrab, da ingen i verdenssamfundet ikke kan acceptere sådanne forhold.

Disse konkrete eksempler viser, at verdenssamfundet kan danne en fællesfront overfor dem, der vil ødelægge verdensfreden. Det vil heller ikke blive begrænset hertil, idet man vil arbejde frem imod en udformning af, hvordan man kan opnå verdensfreden. Man må udnytte det fællesskab, der er ved at blive skabt, så alle lande kan føle, de kan deltage og bidrage, uanset om det drejer sig om lande, der ikke er stormagter. Derfor er det ikke nødvendigt at man realiserer amerikanernes NMD-planer.

Hvis vi skal ofre Thule, blot fordi vi ikke vil gå glip af nogle småpenge, vil vi komme til at begrænse vore efterkommeres mulighed for at styre landet i frihed - ligesom vi i dag hele tiden drøfter Thules anvendelse som en militærbase.

Vi skal nok finde andre indtjeningsmuligheder, eksempelvis muligheden for at deponere den kolde krigs gamle og ubrugelige våben, som man ikke kan finde plads til.

Man skal ikke være ængstelig for, hvordan man sikrer de gamle våben: Vel vidende, at det drejer sig om ekstremt farlige våben, er den faglige ekspertise godt klar over, at de skal deponeres på den mest sikre måde.

I stedet for kun at fokusere på, at vore efterkommere ikke skal være bundet af NMD, må vi ligeledes under hensyntagen til andre stater, der er ængstelige for NMD-planerne og i erkendelse af, at det kan skabe splid blandt nationerne, klart og tydeligt udtrykke, at NMD ikke er vejen og midlet til at skabe verdensfred.

Men vi sætter stor pris på verdenssamfundets mulighed for i fællesskab at skabe en fredelig verden. På den måde vil vi vise, at vi også sætter pris på en fredelig verden, og at vi ønsker at bidrage til det ved at kunne indtage en fast holdning.