Indsigt: Kritik af Grønlandsfly

Kritik af Grønlandsfly

Dette blev med et slag ændret efter 1. september i forbindelse med åbningen af lufthavnen i Qaanaaq, da Grønlandsfly indsatte 2 ugentlige Dash-7 fly til erstatning for ovennævnte flyforbindelse med Boeing 757. De 2 ugentlige fly skulle desuden betjene Qaanaaq området.

Fredag d. 21. september 2001
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Infrastruktur, Politik, Thule Air Base.

Indtil udgangen af august måned 2001 havde Pituffik/Thule Air Base én ugentlig flyforbindelse med Grønlandsfly til det øvrige Grønland. Det gav os en stabil postforbindelse samt plads til alle de passagerer, der måtte ønske at flyve til og fra Kangerlussuaq og videre til de grønlandske kystbyer eller Danmark.

Dette blev med et slag ændret efter 1. september i forbindelse med åbningen af lufthavnen i Qaanaaq, da Grønlandsfly indsatte 2 ugentlige Dash-7 fly til erstatning for ovennævnte flyforbindelse med Boeing 757. De 2 ugentlige fly skulle desuden betjene Qaanaaq området.

Beklageligvis viser det sig allerede nu at have meget uheldige konsekvenser for stedets beboere.

De to ugentlige afgange, som altså deles med Qaanaaq, kan allerede nu, efter kort tids flyvning, konstateres at have en utilstrækkelig kapacitet, hvilket medfører ventelister til de fleste afgange.

For at gøre situation endnu værre, aflyste Grønlandsfly uden varsel afgangen den 18. september.

En aflysning, der ikke blev offentliggjort, selvom den var planlagt. En aflysning, der kun blev konstateret i forbindelse med forsøg på at bestille billet til afgangen. Dette er jo ikke med til at gøre ventelisterne kortere.

Beboerne havde i forbindelse med det øgede antal flyvninger set frem til at få en bedre postbetjeningen. De har dog måttet konstatere, at to beflyvninger i hvert fald indtil nu ikke har givet en bedre betjening end en enkelt beflyvning, snarere tværtimod. Posten kommer nu forsinket og tilsyneladende i spredt uorden.

Ud fra ovennævnte, der jo desværre tyder på, at den ændrede beflyvning bliver en forringelse for beboerne i området såvel hvad angår passager som postbetjening, opfordres Grønlands Hjemmestyre endnu engang til at sikre, at alle beboere i Grønland også beboere i de fjernere områder - betjenes på rimelig vis.