Indsigt: Trafikal stillingskrig giver kaos

Trafikal stillingskrig giver kaos

Først for godt en måned siden meldte Mittarfeqarfiit ud, at lufthavnsvæsenet på grund af mangel på flyveledere ikke ser sig i stand til at holde lufthavnene åbne om søndagen

Tirsdag d. 2. oktober 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

MINDRE END EN MÅNED før de nye fartplaner for Grønlandsfly træder i kraft, er alt kaos.

Grønlandsfly offentliggjorde allerede i slutningen af maj sin nye fartplan til ikrafttræden med udgangen af denne måned. Det var uhørt tidligt, og det tjener Grønlandsfly til ros og ære at være så tidligt ude.

Men først for godt en måned siden meldte Mittarfeqarfiit ud, at lufthavnsvæsenet på grund af mangel på flyveledere ikke ser sig i stand til at holde lufthavnene åbne om søndagen.

Det er ikke godt nok!

GRØNLANDSFLY glemte imidlertid at tage en væsentlig mistelten i ed: Åbning af lufthavne i weekenden er ikke en ret, som Grønlandsfly eller andre flyselskaber har, selv om flyselskaberne er villige til at betale taksterne ifølge Mittarfeqarfiit’s takst- og gebyrreglement. Det kræver en anmodning, som Mittarfeqarfiit kan sige nej til.

Det kunne Grønlandsfly have konstateret ved at nærlæse gebyr- og takstreglementet - eller endnu bedre ved at have kontaktet Mittarfeqarfiit før en så radikal ændring af fartplanen, som søndagsbeflyvninger, blev annonceret.

Det er heller ikke godt nok!

MITTARFEQARFIIT undskylder sig med, at man har brugt måneder på at få enderne til at mødes, før man måtte erkende, at det ikke var muligt at holde søndagsåbent i lufthavnene.

Men med en bemanding på 23 flyveledere ud af en normering på 41 burde det ikke have taget Mittarfeqarfiit mange sekunder at erkende, at det ikke på langt sigt var muligt eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og det burde ikke have taget Mittarfeqarfiit mange minutter at give Grønlandsfly dén besked.

GRØNLANDSFLY’S STRATEGI er tilsyneladende at få Direktoratet for Boliger og Infrastruktur til at banke Mittarfeqarfiit på plads.

Mittarfeqarfiit håber måske på, at samme direktorat kan sikre en aflønning af flyveledere, så det bliver attraktivt for flyveledere fra udlandet at søge de ledige stillinger her i landet.

Det nye landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur, Jørgen Wæver Johansen har arvet den "varme kartoffel", og samtidig skal han tage stilling til en servicekontrakt om Dash-7-beflyvning på ruten Kangerlussuaq - Qaarsut - Upernavik - Qaanaaq - retur, som så vidt AG erfarer skal træde i kraft ved årsskiftet.

Som om det ikke var nok, så piber man i Sydgrønland over den manglende koordinering af fartplanerne for Grønlandsfly og Arctic Umiaq Line, til skade for såvel de lokale rejsende som turisterhvervet.

Også her spekulerer man åbenbart i, at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur vil løse den gordiske trafikknude.

MAN BURDE KUNNE FORVENTE, at de respektive helt eller delvis hjemmestyreejede selskaber var sig deres opgave voksen og deres ansvar bevidst.

Puslespillet, som skal give Grønland en fornuftig infrastruktur, burde kunne lægges i et fornuftigt samarbejde selskaberne imellem.

Spekulationer i, at "farmand" - læs Direktoratet for Boliger og Infrastruktur - griber ind og løser problemerne, er ikke nødvendigvis den mest hensigtsmæssige og i hvert fald langt fra den hurtigste metode.

DER ER FOLK i både administrationen og i det private erhvervsliv, som har behov for at planlægge rejser i god tid. Dem skylder man fartplaner, som man kan regne med. Der er ikke mindst i turisterhvervet et behov for langsigtet planlægning. Vi hár allerede set det det første nordlys- rejseprojekt forandre sig til et blålys, fordi rejsebureauet med god ret forlod sig på Grønlandsfly’s offentliggjorte vinterfartplan, som nu - omkring tre uger før dens ikrafttræden - alligevel svæver i det uvisse.

NÅR DET NU IKKE kan være anderledes, så må Jørgen Wæver Johansen på banen for at løse det helt akutte problem med at få etableret fartplaner, som er koordinerede, som kan realiseres, og som man kan regne med.

Men han må også få kaldt parterne til orden: Alle aktører har været for sent ude, samarbejdet har har haltet gevaldigt, og der har været sjusket med hjemmearbejdet. Den må ikke gå en anden gang.

Go’ rejse!