Jordemødre på kysten de dårligtst betalte

Når man så ser på, at de faktiske udgifter ved vikarbureau-jordemødre er fire gange højere, og da en vikarbureau-jordemoder oftest er ansat i en kortere periode, betyder det, at skatten ikke forbliver i Grønland. Alt i alt er det altså meget dyrt for Grønland at ansætte via vikarbureau.

Fredag d. 2. november 2001
Ejla Størup
Grethe Lind
Ruth Montgomery
Emnekreds: Løn og overenskomster, Politik, Sundhedsvæsenet.

Dette viser også, at det ikke er et problem at rekruttere vikarbureau-jordemødre, idet disse har en løn tre gange højere end svarende til almindelige vilkår

Det var med megen undren, vi i Sermitsiak den 26.oktober læste, at der skulle være fem fastansatte jordemødre på kysten (idet vi går ud fra at de unavngivne omtalte byer er på kysten).

Vi er nemlig vidende om, at de eneste fastansatte jordemødre på Grønland er os 3 her på DIH.

Det har i mange år ikke været muligt at ansætte tilstrækkeligt antal jordemødre, hverken fast eller som vikarer på almindelige vilkår.

At tro at en ny organisation og ledelse på fødeområdet i sig selv skulle være tilstrækkeligt til at tiltrække jordemødre er vist desværre utopi.

Nej, det, der kan tiltrække jordemødre - og andet sundhedspersonale - er en god tidssvarende løn samt gode attraktive arbejdsforhold.

At skulle rejse rundt i distrikterne med den besværlige infrastruktur, der findes her, er i sig selv nærmere et minus.

Netop lønmæssigt er jordemødre på kysten de dårligtst betalte af alle sundhedsfaglige personalegrupper.

Derfor kan det ikke undre, at det i "Grønlands Sundhedsvæsens statusrapport 2001" tydelig ses, at jordemødrene klart adskiller sig fra øvrige sundhedsfaggrupper.

Når det gælder "andel af normerede stillinger, der er besat", ligger jordemødrene 30-60% under øvrige.

Når det gælder "andel af besatte stillinger, som er vikarbesat", ligger jordemødrene 30-50% over øvrige.

Dette viser også, at det ikke er et problem at rekruttere vikarbureau-jordemødre, idet disse har en løn tre gange højere end svarende til almindelige vilkår.

Når man så ser på, at de faktiske udgifter ved vikarbureau-jordemødre er fire gange højere, og da en vikarbureau-jordemoder oftest er ansat i en kortere periode, betyder det, at skatten ikke forbliver i Grønland. Alt i alt er det altså meget dyrt for Grønland at ansætte via vikarbureau.

At en jordemoder kun er ansat i en kortere periode betyder også, at der ikke kan sikres kontinuitet, hvilket er et af nøglebegreberne i at sikre kvalitet.

Såfremt man vil sikre en god perinatal omsorg (graviditet-fødsel-barsel), er det tvingende nødvendigt, at der ansættes tilstrækkeligt personale indenfor dette sundhedsfaglige område - og her kan man ikke komme uden om jordemødre.

Vi vil også tillade os at knytte et par bemærkninger til de nævnte intentioner i en ny obstetrisk organisation. Vi kender for nuværende ikke detaljerne i denne organisationsplan, men som jordemødre stiller vi os undrende overfor, at man kan tro, at såfremt den gravide tilses to gange i graviditeten af en autoriseret jordemoder, så kan alle eventuelle komplikationer forudses - det kan de desværre ikke, idet jordemødre ikke er synske, og mange graviditetskomplikationer kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten og nogle optræder aldeles pludseligt - bliver ikke varslet uger eller måneder i forvejen.