Lad »Barnet komme i centrum«

Hjemmestyret løber igen fra sit ansvar - på samme måde som så tit før. For nogle år siden blev der indgået en aftale med hjemmestyret om, at hjemmestyret skal drive døgninstitutionerne, mens kommunerne skal drive daginstitutionerne. Hvornår bliver hjemmestyret sin opgave voksen?

Tirsdag d. 6. november 2001
Esmar Bergstrøm
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Hvis der ikke er behov for flere døgninstitutioner, hvordan vil du så forklare den meget store venteliste, der er i øjeblikket?

Hvor mange generationer skal der gå, før du griber ind? Er alle nulevende afskrevet på forhånd? Har du tænkt over, at den prioritering af anbringelser, der foregår i øjeblikket kun er toppen af isbjerget?

I Socialudvalget i Nuuk Kommune kunne man godt tænke sig mange flere anbringelser, end vi har på nuværende tidspunkt, men på grund af at vi ikke engang kan skaffe pladser til de akutte anbringelser, vi har, er vi nødt til at være tilbageholdende. Jeg kunne forestille mig, at andre kommuner har samme problemer.

Hvor skal de, som skal være i udslusningsprojekter, være anbragt, indtil de er klar til samfundet. Mig bekendt er det meget få udslusningspladser, vi har her i Grønland. Der er kun to løsninger - enten en udvidelse af de eksisterende institutioner, eller etablering af egentlige udslusningsinstitutioner. Uanset hvilken model du vælger, så kræver det ekstra personale, og hvor vil du skaffe dem fra?

Hjemmestyret har lige lukket en døgninstitution blandt andet på grund af personaleproblemer. Vi har også en række unge, som skriger på hjælp. De laver ballade, hærværk, begår en stribe kriminelle handlinger som vold, alt sammen uden at der gribes ind fra det sociale væsen. Dette udelukkende fordi der ikke er ressourcer (personale) til at gribe ind, og at der ikke plads til at placere dem nogen steder. Alt dette er ikke, fordi de er dårlige mennesker, men det er et råb om hjælp. Lad os hjælpe dem, mens der endnu er tid, og før de går til.

Vi hilser lovgivningen om at sætte Barnet i centrum velkommen, især at det skal gøres nemmere at tvangsfjerne børn og unge, samt at vi skal gribe tidligt ind. Vi vil bare gerne vide, hvordan det skal gøres, lovændring alene gør det ikke.

Nu vi er i gang, vil jeg også henvise dig til et åbent brev i AG, fra 30 august. Det drejer sig om de mennesker, der skal opdage, om de unge og børnene har det skidt eller ej, dem er der heller ikke flere af. Disse mennesker på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal også give supervision til de lærere og forældre, der har disse børn og unge til hverdag. Men ikke nok med at man ikke vil opnormere psykologerne, man barberer samtidig i deres budget, således at de ikke engang kan udføre de opgaver de er pålagt, samtidig tilfører man dem nye opgaver uden at give dem flere midler.

Til sidst vil jeg lige sige: nu har hjemmestyret åbnet mulighed for, at kommunerne kan åbne deres egne døgninstitutioner. Hjemmestyret løber igen fra deres ansvar her, på samme måde som så tit før. For nogle år siden blev der indgået en aftale med hjemmestyret om, at hjemmestyret skal drive døgninstitutionerne, mens kommunerne skal drive daginstitutionerne. Hvornår bliver hjemmestyret sin opgave voksen, kommunerne betaler for hvert barn / ung de har på døgninstitutionerne.