Husk navnene!

Herudover er der et skattefrit tillæg, som angiveligt skal bruges til at drive politik med, men en rundspørge i adskillige landstingsmedlemmers hjembyer afslører, at der kun i yderst ringe omfang - generelt intet - er brugt penge til »tjenstlige omkostninger«

Tirsdag d. 6. november 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik.

NU ER SAGEN om vederlagene til landspolitikerne så godt som vedtaget. I morgen er der tredjebehandling, og ingen har en jordisk chance for at påvirke resultatet.

Men politikerne skal have et ord med på vejen.

Hidtil har vi talt om "lønforhøjelser" til landstingsmedlemmerne på 50 procent. Men det er værd at bemærke, at denne forhøjelse gælder selve vederlaget. Herudover er der et skattefrit tillæg, som angiveligt skal bruges til at drive politik med, men en rundspørge i adskillige landstingsmedlemmers hjembyer afslører, at der kun i yderst ringe omfang - generelt intet - er brugt penge til "tjenstlige omkostninger".

Dette tillæg er nu forhøjet til 8.000 kroner for landstingsmedlemmer i Nuuk og 10.500 for kollegerne fra kysten.

Omregnet til skattepligtig indkomst svarer det til, at landstingsmedlemmer fra kysten i fremtiden skal have en årsløn på samlet 564.000 kroner - det samme som 47.000 kroner om måneden - en stigning på 75 procent.

Vi har tidligere på denne plads været inde på, at det er en løn og en lønstigning, der generelt er helt ude af proportion med talent og arbejdsbyrde. Det kan der ikke tærskes mere langhalm på.

MEN DET ER værd at huske, hvem der gik ind for vederlagsloven.

Fra Atassut er det Godmann Jensen, Finn Karlsen, Namaanngitsoq Petersen, Godmand Rasmussen, Augusta Salling, Jakob Sivertsen og Daniel Skifte.

Fra Siumut er det Anders Andreassen, Hans Enoksen, Peter Grønvold Samuelsen, Lars Karl Jensen, Jørgen Wæver Johansen. Tommy Marø, Vittus Mikaelsen, Jonathan Motzfeldt, Simon Olsen og Mikael Petersen. Per Rosing Petersen var ikke til stede i salen, idet han forlod den kort før afstemningen.

Desuden stemte landstingsformand Ole Lynge, fra Inuit Ataqatigiit (det var hans forslag), Mads Peter Grønvold fra Kandidatforbundet og Otto Steenholdt (udenfor partierne).

Husk dem!

DET ER OGSÅ værd at huske, at Inuit Ataqatigiit (undtagen Ole Lynge) siger nej til den nye vederlagslov. Det samme gør kandidatforbundet (bortset fra Mads Peter Grønvold) og løsgængeren Per Berthelsen.

AG skal endnu en gang opfordre læserne til at deltage i debatten om vederlagene uanset, at det strengt taget er for sent.

Politikernes velovervejede "timing", som hindrede en rettidig debat, skal ikke afholde vælgerne fra at sige, hvad de mener.