En nordatlantisk union

Den dag, da Danmark mister Færøerne og Grønland, har Danmark ikke meget tilbage at skulle have sagt i den globale udenrigs- og forsvarspolitik og bliver EU’s mindste bygd i nordregionen

Fredag d. 9. november 2001
Moses Olsen
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Her op til folketingsvalget har partierne øjensynligt taget selvstændighedstanken som et valgtema.

Her siger Siumut indtil videre, at man kan forestille sig fortsat et rige under Danmark med tre ligeværdige enheder, nemlig Danmark, Færøerne og Grønland.

For såvidt angår Færøerne kan jeg godt forstå, at republikanerne er skeptiske over for denne konstruktion. De har jo 14. september 1946 stemt sig ud af fællesskabet med Danmark, hvorefter Danmark underkendte denne folkeafstemning. Herefter fik man så en hjemmestyreordning, som i princippet svarer til den ordning, som vi forhandlede os frem til i 1978.

Her i landet er vi fortsat dybt forankrede i det danske administrationssystem, som vi har nedarvet fra kolonitiden. Skal en grønlænder overtage en toppost i Hjemmestyret - og for den sags skyld i kommunen, må grønlænderen derfor have gennemgået en "ekstra" uddannelse for at måle sig med danske tilkaldte, uanset at disse ofte kun har ringe forståelse for egentlige grønlandske realiteter og må "oplæres" af deres grønlandske underordnede om, hvad det hele drejer sig om.

Skal selvstændighed indføres her i landet, er det derfor afgørende, at man blandt andet indfører et administrationssystem, som bygger på de egentlige grønlandske realiteter.

Det danske administrationssystem bygger på fem millioner indbyggere og et helt andet bosætningssystem, mens vi heroppe tæller godt 50.000 indbyggere med et helt andet bosætningssystem og erhversstruktur.

Med andre ord er Grønland og Danmark to hinanden helt usammenlignelige størrelser. Det samme gælder Færøerne i princippet.

Skal der skabes et rige som en slags union med tre ligeværdige enheder, er der derfor mange forhold, som må sættes på plads. Det bliver mildest talt meget svært. Skal det fortsat være Danmark, der styrer valutapolitikken og pengepolitikken under EU samt udenrigs- og forsvarspolitikken?

Den dag, da Danmark mister Færøerne og Grønland, har Danmark ikke meget tilbage at skulle have sagt i den globale udenrigs- og forsvarspolitik og bliver EU’s mindste bygd i nordregionen.

Fiskeripolitikken spiller også en stigende rolle globalt. De nordatlantiske farvande er fortsat i stand til at levere rene råvarer fra havet, hvilket er et stigende problem i resten af verden.

Desuden rummer Nordatlanten betydelige ikke-levende naturressourcer, som vil blive en stadig større mangelvare i de kommende år.

Som et alternativ til et tredelt dansk rige er det derfor værd at overveje, om man ikke burde stile imod et Nordatlantisk Union (NU) bestående af Grønland, Island og Færøerne.

Vi ville få overhøjhed over hele Nordatlanten i naturressourcemæssig og udenrigs- og sikkerhedsmæssig henseende.

Det giver efter min mening bedre perspektiver i forhold til en tredelt dansk stat, som sikkert ikke flytter mange prikker, når det kommer til stykket.