Bemærkninger fra en forælder

Politikerne har anbefalet at forældrene skal inddrages ved at påtvinge dem ansvar og forpligtelser, men sådan som interessen ser ud på nuværende tidspunkt, har vi måske ikke kunnet tage dette skridt

Torsdag d. 15. november 2001
Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Uddannelse.

Som forælder er det tydeligvis svært at være repræsentant i en skolebestyrelse. Det skyldes blandt andet at man må viderebringe andre forældres meninger, men oftest må man holde sig til de meninger, som man anser for at være de bedste.

Jeg sympatiserer ikke med den tidligere ordning med "Forældrebestyrelser" der er overtaget fra andre, vi har også som forældre og medlemmer af skolebestyrelsen videregivet synspunktet til vores overordnede.

Arbejdet må derfor siges at være startet ovenfra og ikke fra bunden af.

Brugerne skal inddrages i forberedelsesfasen, for det er dem, der skal fremsætte eventuelle justeringsforslag, som de anser for at være passende for vores kultur, og skal bagefter kigge tilbage for at se på hvilke behov der er.

I dag kan man ikke betegne arbejdet i skolebestyrelserne at være på det allerbedste niveau.

Eksempelvis har forældrenes muligheder for at gøre deres medindflydelse gældende meget begrænsede, idet arbejdet udføres efter nøje ovenfra bestemte rammer.

For hvem, der arbejder i skolebestyrelsen, har ikke hørt at "I skal arbejde indenfor de fastsatte rammer, som I ikke kan gøre noget ved"? Som forælder er mulighederne for at yde en indsats meget begrænsede, idet der er sat grænser for vores mulighed for at vi kan have direkte indflydelse på forholdene omkring vore skolesøgende børn på grund af bestemmelserne.

Et af de områder, som vi har søgt at opnå under vores bestyrelsesperiode er at få fremskyndet undervisningen i dansk og engelsk på forsøgsbasis, men vi har fået afslag, skønt vi søgte om det to gange.

Forældres manglende interesse for skolen
"Skolebestyrelser" lyder nok rigtig godt i politikernes ører, idet målet bør være et øget demokrati.

På nuværende tidspunkt må vi erkende at man ikke kan tvinge forældre, der netop nu ikke ønsker at tage forpligtelser, til at overtage et ansvar. Politikerne har anbefalet at forældrene skal inddrages ved at påtvinge dem ansvar og forpligtelser, men sådan som interessen ser ud på nuværende tidspunkt, har vi måske ikke kunnet tage dette skridt. Hvis vi kan komme videre når vi har erkendt det, er jeg sikker på, at endnu flere forældre vil udvise interesse med tiden.

Det er beklageligt at høre andre forældre, der forsøger at finde på årsager i forbindelse med drøftelsen af emnet "hvorfor forældre ikke interesserer sig for skolen" i medierne. Naturligvis findes der forældre, der ihærdigt bestræber sig på at være aktive, men man må også huske på at kvantitet ikke er det samme som kvalitet.

Det kan være interessant at kunne få en mere direkte indflydelse på vore skolesøgende børns forhold. Forældrenes fremmøde bliver nemlig større i det øjeblik det drejer sig om forhold, der direkte berører vore børn/ skolesøgende børn.

Det er yderst vigtigt at man accepterer de forældre, der allerede deltager i arbejdet, og derfra kommer videre til de nye arbejdsopgaver, fordi man ikke må bruge kræfterne på at øge antallet af interesserede. Lad os dog bruge vore kræfter på at forbedre forholdene for vore skolesøgende børn, kravene bliver nemlig ikke mindre, og det må vore børn være forberedt på.