Giv vælgerne et landstingsvalg

Vælgerne føler af gode grunde, at politikerne har taget af kassen. De har tilranet sig en kraftig lønforhøjelse, som de vidste, at vælgerne var imod. Det er slemt, og vælgerne har nu bebudet en straffeaktion

Tirsdag d. 20. november 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik.

DET BURDE nok være folketingsvalget, der optager sindene i dag, men interessen for valget påvirkes af den almindelige utilfredshed med politikerne, som kulminerede i forbindelse med vederlagsforhøjelserne i Landstinget for nylig. Og netop den sag har fået tusindvis af vælgere op af stolene for at kræve nyvalg til Landstinget. Det er det, der diskuteres i dag, hvor folketingsvalget ellers står på dagsordenen.

En underskriftsindsamling har dokumenteret, at i alt fald 3.000 borgere (mandag morgen) vil have landstingsvalg nu. Og indsamlingen fortsætter. Siumuts koalitionspartner i landsstyret, Inuit Ataqatigiit, forstår godt vælgernes krav, og selv fremtrædende medlemmer af Siumuts topledelse mener, at man ikke kan ignorere det. Også Atassuts Daniel Skifte går ind for valg, selvom han selv har været med til at tryne vederlagsforhøjelserne igennem.

Men landsstyreformanden, som sidder med magten i denne sag, vil ikke have valg. Der skal mere til end vælgernes utilfredshed.

DER ER IKKE noget at sige til, at vælgerne er blevet gale i skralden. Mange af reaktionerne - både AG’s læsere og borgere på gaden - udtrykker sig heftigt om landstingsmedlemmernes lønstigning. Vederlagene er steget med 50 procent, og hvis man omregner det skattefrie tillæg til en normal bruttoløn, svarer det samlet til, at nogle landstingsmedlemmer får en "lønstigning" på 75 procent.

Men det er ikke kun vederlagsforhøjelsernes størrelse, der er utilfredshed med. Lovændringen blev lusket igennem Landstinget ved først at tage den på dagsordenen umiddelbart før førstebehandlingen. Spørgsmålet blev forinden oven i købet drøftet på et eller flere "lukkede møder" i Landstinget, hvor spørgsmålet blev diskuteret helt udenfor dagsordenen.

Materialet til vederlagsforhøjelsen blev offentliggjort 20 timer før førstebehandlingen og ikke tre dage, som praksis foreskriver. Forsinkelsen skyldtes angiveligt EDB-problemer(!), og alle tre behandlinger i tinget fandt sted enten meget sen eftermiddag eller i weekenden, hvor pressens bevågenhed oftest er svækket.

Vælgerne opfatter vederlagsforhøjelsen som et kup. Og særligt på baggrund af, at et tilsvarende, og oven i købet mere moderat forslag, for et år siden blev fejet af bordet på grund af vælgernes modstand. Partierne bag vederlagsforhøjelserne har trynet et forslag igennem, som de udmærket har været klar over ville skabe vrede og uvilje blandt vælgerne. Vederlagspartierne har bevidst sat sig op mod vælgerne, og det er derfor, de nu i overført betydning får et par på skrinet.

Kravet om et landstingsvalg er altså ret og rimeligt. Vederlagspartierne har diskvalificeret sig selv, fordi de har vedtaget et forslag, som de strengt taget ikke havde mandat til.

Vælgerne føler af gode grunde, at politikerne har taget af kassen. De har tilranet sig en kraftig lønforhøjelse, som de vidste, at vælgerne var imod. Det er slemt, og vælgerne har nu bebudet en straffeaktion.

AG HAR OFTE opfordret vælgere og politikere til at tage konsekvensen af begivenhederne. Hukommelsen er normalt alt for kort. En skandaløs fadæse er hurtigt glemt, hvis ikke aviserne holder gang i debatten og fortsætter med at afdække sandheden om fadæsen.

Det er muligt at snolde hundredvis af millioner kroner op, uden at det får konsekvenser. En kort forklaring og en beklagelse overfor vælgere og bagland, så bliver sagen taget til efterretning, og en ny sag kan starte.

På den baggrund er det opmuntrende at konstatere, at der er grænser for, hvad vælgerne vil finde sig i. Først og fremmest de unge, der er i gang med at uddanne sig, og som en dag kommer til at "føre pennen" for os allesammen. Og de trækker andre med sig. Kravet om et landstingsvalg er bredt og folkeligt. Under indsamlingen af underskrifter i Nuuk i sidste uge var der langt mellem de adspurgte, der ikke ønskede at skrive under.

Giv vælgerne det landstingsvalg!

I DAG HANDLER det ikke om landstingsvalg, men om folketingsvalg. Det er en skam, at de unge har opfordret til boykot af valget. For det første har vederlagsforhøjelserne i Landstinget ikke noget med Folketinget at gøre, og for det andet er det vigtigt, at vi på ordentlig demokratisk vis får valgt et par politikere, der vil arbejde godt for Grønland. Det sikres bedst ved at møde talstærkt frem.

Men det er på den anden side forståeligt, at vreden over vederlagsforhøjelserne påvirker den almindelige holdning til politikere. Den lede ved politik, som mange føler ovenpå skandalen, fremmer ikke valginteressen.

GODT VALG ALLIGEVEL