Kuupik Kleist og Per Berthelsen vandt

Den tid er forbi, hvor man fra Folketingets talerstol kan klare sig med komplet uforståelig sort snak, fremsat med en naturlig betoning og selvfølgelighed, så tilhøreren skal lytte godt efter for at opdage, at han ingenting forstår

Torsdag d. 22. november 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

KUUPIK KLEIST og Per Berthelsen vandt folketingsvalget i Grønland. Desværre for den sidstnævnte vandt han ikke nok til at komme i Folketinget, men han fik blod på tanden og kaster sig nu over sit partimageri, så han er klar næste gang. Det bliver altså det kommende landstingsvalg, med mindre det er lige om hjørnet, så han ikke når det.

Atassut og Siumut tabte. Heldigvis for sidstnævnte tabte partiet ikke nok til at miste sit mandat i Folketinget, men det var først og fremmest, fordi den liberale fløj er spredt på flere opstillingsgrupper. Ellers var Grønlands førende parti røget ud i kulden.

Der er nok flere forklaringer på, hvorfor det gik, som det gik. Men man kan jo også analysere begivenhederne, så der ikke er virkelighed tilbage. Vi vil derfor nøjes med at tillægge én bestemt politisk beslutning hovedansvaret for valgresultatet:

Landstingets vederlagsforhøjelser!

Og selvom de ikke har noget med folketingsarbejde at gøre, så var det Siumut og Atassut, der luskede de uhørt høje "lønforhøjelser" igennem lovmaskineriet. Det vil vælgerne ikke finde sig i, og derfor fik begge partier i tirsdags én på sinkadusen.

DET VIL IMIDLERTID være forkert at påstå, at Kuupik Kleist kom sovende til sin overbevisende valgsejr. Han har gjort en ualmindelig god figur gennem hele valgkampen. Han har formuleret sit partis holdninger stilfærdigt, men klart, tydeligt og overbevisende. Han har personligt vundet mange tilhængere med sin gennemfornuftige argumentation og sine gode holdninger. Han har med sin personlighed i folketingsøjemed skabt et værdigt alternativ til både Siumut og Atassut, som ikke rigtigt var i kridthuset denne gang.

Det var altså velfortjent, at det var Kuupik Kleist, der vandt valget, men han er både Siumut og Atassut tak skyldig, fordi de diskvalificerede sig selv.

Selvfølgelig er der andre forklaringer, men markante udsving har ofte markante årsager, og der er ingen tvivl om, at den vigtigste er vederlagsforhøjelserne i Landstinget.

EN ANDEN kan naturligvis være den politiske dagsorden: selvstændighed, forsvarsaftale eller det amerikanske missilforsvar.

Det tror vi bare ikke helt på, men det er klart, at folketingsarbejdet kræver grønlandske politikere, der kan bide skeer med de danske. Det er derfor næppe tilfældigt, at de fire kandidater, der fik flest stemmer ved valget, alle på dansk formulerer sig på lige fod med danske politikere, hvis ikke betydeligt bedre. Det gælder både Kuupik Kleist, Lars Emil Johansen, Per Berthelsen og Ellen Kristensen. Ingen andre kandidater blev stemmeslugere. Den tid er forbi, hvor man fra Folketingets talerstol kan klare sig med komplet uforståelig sort snak, fremsat med en naturlig betoning og selvfølgelighed, så tilhøreren skal lytte godt efter for at opdage, at han ingenting forstår.

OG HVAD VAR så den politiske dagsorden. Vi ved det ikke.

Det var nemlig ikke politiske mærkesager, der gjorde udslaget. De politiske modpoler i valgkampen var vel først og fremmest nuancerne i selvstyrepolitikken. Her er Atassut og Siumut temmelig uenige, men de gik begge markant tilbage ved valget. I andre væsentlige spørgsmål var partierne enige, men Inuit Ataqatigiit gik altså kraftigt frem, mens andre faldt langt tilbage.

Derfor er det også vanskeligt at rejse til Christiansborg med et ganske bestemt politisk mandat. Har Kuupik og Lars Emil for eksempel mandat til at forcere arbejdet henimod suverænitet og selvstyre/løsrivelse fra Danmark?

Nej, de har ej.

Så konkret har spørgsmålet ikke været behandlet, at vælgerne har givet deres bemyndigelse til at forhandle suverænitet. Det kan godt være, de vil give mandatet, men så skal det fremgå klart og tydeligt ved en afstemning, der helt konkret beskæftiger sig med det spørgsmål.

Noget kan tyde på, at vi er nødt til at sætte en debat i gang om emnet. Lars Emil Johansen gav nemlig allerede på valgnatten udtryk for, at Selvstyrekommissionen må tilpasse sit arbejde, så det matcher folketingspolitikernes mål. Det synes at være den omvendte verden. Det er vel Selvstyrekommissionens opgave at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som folket og politikerne kan bygge deres holdning og afgørelse og på.

NÅR DISSE forbehold er taget, er der grund til at være tilfreds med valget. Siumut og Atassut kom i klemme i vederlagsloven - det er godt - og vi har fået et par politikere ind, som vil begå sig i Folketinget, og som efter al sandsynlighed vil tale Grønlands sag godt og ligeværdigt.

Men de skal huske baglandet, vælgerne, som tirsdag 20. november 2001 lod forstå, at der er grænser for, hvad de finder sig i.