Lad os dog få det valg

Hvad er det for en udtalelse at komme med fra Hans Enoksen om, at det ikke vedkommer befolkningen, hvad pengene i landskassen skal bruges til? - Hvor tror han, at pengene stammer fra? - Jeg mener ikke, at han har forstået, hvad ordet »demokrati« betyder

Fredag d. 30. november 2001
Esmar Bergstrøm
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Tilbage til de gamle vederlag
Kritik af Hans Enoksen
Dårlig bolig


Jeg har nu fulgt lidt med i debatten om landsstyrets lønforhøjelse. Efter sigende skulle der have været foregået forhandlinger partierne imellem bag lukkede døre. Derfor var det meget nemt at stemme nej til lønforhøjelsen.

De vidste jo, at de fik den alligevel, uanset hvad de stemte, hvis de virkelig var imod ville de være kommet ud i offentligheden med det i god tid for at sætte fokus på og give mulighed for protester imod lønstigningen. Dette undlod de meget smart.

Tilbage til de gamle vederlag
Jeg overvejer nu meget kraftigt at stille op til landstingsvalget. Det første forslag, jeg vil stille, hvis jeg måtte blive valgt ind, ville være, at vi går tilbage til de gamle lønninger for landstings og landsstyremedlemmer.

Disse otte millioner skulle så bruges til kollegiebyggerier, samt at der skulle satses meget mere på uddannelserne. De uddannelser, der er i landet, skal styrkes og udvikles, og når de alle kører godt, kunne der blive tale om at tage flere uddannelser hjem.

I den nuværende situation er det således, at kommunerne føler sig tvunget til at bygge kollegier, fordi hjemmestyret ikke magter opgaven.

Der er ikke plads til, at unge, der vil studere i deres egen by, kan få en kollegieplads.

Derfor har jeg fuld forståelse for, at de unge protesterer. Jeg har selv skrevet under på deres protest, og jeg håber, der er mange flere, der vil skrive under, så vi kan få det valg nu.

Jeg vil stille op for Atassut. Jeg ved, at Atassut Nuuk støtter mig, men jeg vil selvfølgelig kun stille mit forslag om vederlagene, hvis de øvrige Atassut kandidater til Landstinget accepterer og bakker op om dette forslag.

Kritik af Hans Enoksen
Hvad er det for en udtalelse at komme med fra Hans Enoksen om, at det ikke vedkommer befolkningen, hvad pengene i landskassen skal bruges til? - Hvor tror han, at pengene stammer fra? - Jeg mener ikke, at han har forstået, hvad ordet "demokrati" betyder.

Det er befolkningens velfærd, politikerne er sat til at administrere og lovgive om, og ikke mindst er det befolkningens penge, de bruger.

Politikerne arbejder 12 til 16 uger årligt og får en løn, der svarer til det, en veluddannet får for 52 ugers arbejde. Heraf er de fem uger godt nok ferie. Men politikerne har 36 til 40 ugers ferie fra Landstinget om året, hvor de har mulighed for at arbejde og tjene mere, hvis de har lyst til det. Mange af dem har også yderligere et fuldtids hverv ved siden af, som de får fuld løn for.

Det er på tide, at Landstingets og landstyrets politikere kommer ned på den samme planet, som vi andre befinder os på.

Hvis landstingspolitikerne vil have en bolig i Nuuk, kan de købe sig en andelsbolig eller starte deres egen andelsboligforening, hvor de må betale husleje på samme vilkår som andre, der har valgt denne form for bolig eller skrive sig op på en venteliste i Nuuk og komme på den normale venteliste ligesom alle andre.

Dårlig bolig
Jeg har i sin tid selv ventet i ni år på at få en bolig. Den bor jeg nu i, men hvilken stand er den i. Utætte vinduer, gulve der er sunket sammen, det tog to år at få malet badeværelset og tre år at få lagt nye fliser, mit køkkenbord er ved at falde fra hinanden, men det kan ikke blive lavet.

Jeg tør ikke søge en anden lejlighed, fordi så er det pludselig mit depositum, der skal betale reparationen af lejligheden, selv om årsagen er, at mit badeværelse var utæt i flere år, og hele lejligheden er vandskadet. Boligselskabet INI kom først og lavede mit badeværelse, da nabolejligheden også blev vandskadet, men min lejlighed er ikke lavet endnu, vi har midlertidigt i nu halvandet år haft nogle plader på gulvene.

Hvad går alle de penge til, som bliver betalt i husleje. Hjemmestyret fik i sin tid boligerne gratis fra staten. Dengang staten havde lejlighederne, blev de istandsat hvert fjerde år. Jeg har boet i den samme lejlighed nu i mere end 10 år, uden at der har været andet end nogle lappeløsninger. Og så har jeg fået et par malerspande udleveret, så jeg selv kunne gå i gang. Ikke engang da jeg flyttede ind, blev der gjort noget ved lejligheden.

Lad os få skiftet ud i det rådne Landsting og landsstyre, der ikke laver andet end at tage vare på sig selv. Derfor er det nødvendigt med et valg nu.